چکش ضربه‌ای[۱]

مقاومت فشاری حدود یا نسبی را می‌توان به کمک چکش ضربه‌ای که گاهی اوقات چکش سوئیسی  یا چکش اشمیت نامیده می‌شود، تعیین کرد. در چکش ضربه‌ای جرم متصل شده به فنری وجود دارد که میزان بازگشت جرم پس از برخورد با سطح بتن روی یک مقیاس مدرج ضبط می‌شود. همراه این وسیله جدولی ارائه می‌شود که همبستگی بین میزان بازگشت و مقاومت فشاری را مشخص می‌کند. رابطه همبستگی ارائه شده بایستی با احتیاط پذیرفته شود. توصیه می‌شود که از این وسیله بیشتر به منظور مقایسه بتن‌های با نسبت اختلاط، سن و میزان رطوبت یکسان استفاده شود و نتیجه این مقایسه تفسیر شود. رعایت این توصیه ضروری به نظر می‌رسد، زیرا میزان بازگشت به وسیله عوامل متعددی نظیر میزان رطوبت بتن، نحوه پرداخت سطح، نوع سنگ‌دانه‌ها و سن بتن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگرچه اطلاعات زیادی مبتنی بر دقیق بودن این وسیله ووجود دارد، لیکن داده‌های جدول زیر که از پروژه‌های مختلف به دست آمده‌اند و نتایج چکش ضربه‌ای را با مغزه‌های بلافاصله گرفته شده از نزدیکی همان محل مقایسه می‌کنند، نشان می‌دهند که با پذیرفتن رابطه‌ای که روی بدنه چکش ارائه شده است، امکان خطا وجود دارد.

 

 

مقایسه مقاومت مغزه‌های که مطابق ASTM C42 تعیین شده‌اند و مقاومت‌های تعیین شده توسط چکش ضربه‌ای
مقایسه مقاومت مغزه‌های که مطابق ASTM C42 تعیین شده‌اند و مقاومت‌های تعیین شده توسط چکش ضربه‌ای

 

 

عمومیت بخشیدن به عدم همبستگی فاحش بین نتایج دو آزمایش که در جدول بالا نشان داده شده است، مد نظر نمی‌باشد. چنین مواردی غیرمعمولی هستند، لیکن احتمال خطای ناشی از پذیرفتن نتایج آزمایش چکش ضربه‌ای با اطمینان کامل را،  گوشزد می‌کنند.

به نظر می‌رسد که در اکثر موارد، نتایج به دست آمده با استفاده از منحنی همراه چکش از دقت کافی برخوردارند، لیکن پراکندگی نتایج این رابطه چنان زیاد است که می‌تواند در هر بررسی خاص ایجاد تردید نماید.

اگر چکش برای مقاومت‌های تعیین شده مخلوط در پروژه معینی کالبیره شود، در شرایط تقریباً قابل مقایسه رطوبت و سن یکسان ابزار بسیار سودمندی خواهد بود. استفاده عاقلانه و آگاهانه از چکش، می‌تواند آن را به ابزار بسیار مناسبی برای تشخیص و بررسی ناحیه مشکوک به مقاومت پایین در پروژه‌ها، تبدیل نماید.

[۱] – Impact hammer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *