صنایع شیمی ساختمان رامکا

به حرفه ای ها بسپارید!

مهندسین رامکا، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ با شرکت در اولین دوره مسابقات کانوی بتنی آغاز کردند. کسب رتبه ی اول این مسابقات، سرآغازِ بتنیِ نیکویی بود که توسط رامکایی ها رقم خورد.

به حرفه ای ها بسپارید

مهندسین رامکا، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ با شرکت در اولین دوره مسابقات کانوی بتنی آغاز کردند. کسب رتبه ی اول این مسابقات، سرآغازِ بتنیِ نیکویی بود که توسط رامکایی ها رقم خورد.

بیشتر درباره رامکا بدانید

به حرفه ای ها بسپارید

مهندسین رامکا، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ با شرکت در اولین دوره مسابقات کانوی بتنی آغاز کردند. کسب رتبه ی اول این مسابقات، سرآغازِ بتنیِ نیکویی بود که توسط رامکایی ها رقم خورد.

محصولات رامکا

ملزومات صنایع شیمی ساختمان

سخن بزرگان

“بتن ترکیبی است از سنگدانه ، سیمان ، آب و اندکی شعور”

خدمات رامکا

رامکا چه می کند؟

مجله و اخبار رامکا

جدیدترین مطالب رامکا

مشتریان رامکا

برخی از مشتریان ما

جلاموزاییک