مقاومت در برابر نفوذ

روش غیرمخرب دیگر جهت تعیین مقاومت فشاری بتن در کارگاه به نام آزمایش میله ویندسر[۱] شناخته می‌شود. اصل مورد توجه این آزمایش آن است که عمق نفوذ میله با مقاومت فشاری بتن به طور معکوس متناسب است. معمولاً سه میله فلزی با استفاده از تفنگ سرپٌر مخصوصی که با نیروی انفجار باروت کار می‌کند، به درون بتن شلیک می‌شوند (شکل زیر).

اصل مورد توجه آزمایش میله ویندسر آن است که عمق نفوذ میله به درون بتن به طور معکوس متناسب با مقاومت بتن می‌باشد.
اصل مورد توجه آزمایش میله ویندسر آن است که عمق نفوذ میله به درون بتن به طور معکوس متناسب با مقاومت بتن می‌باشد.

مقاومت فشاری بتن ایجاد رابطۀ همبستگی بین انرژی جنبشی و مقاومت فشاری تعیین می‌شود یک رابطه تقریبی بین عمق نفوذ میله و مقاومت فشاری بتن در جدولی توسط سازنده، ارائه می‌شود. برای استفاده از این جدول سختی  درشت‌دانه‌ها برحسب واحد mon (آزمایش خراشیدن) مورد نیاز است. در استفاده از جدول، متوسط مقادیر سه میله نفوذی (طول خارج ماندۀ میله) به کار می‌رود (مقاومت بتن سخت شده در برابر نفوذ ASTM C803-82).

برخی تحقیقات نشان می‌دهند که آزمایش نفوذ میله از نظر دقت شبیه آزمایش چکش ضربه‌ای می‌باشد. لذا، این آزمایش نباید جایگزین آزمایش تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای بتن (ASTM C39) شود، لیکن برای تعیین مقاومت تقریبی بتن در محل و به صورت غیرمخرب، سودمند است.

[۱] – Windsor probe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *