آزمایش بیرون کشیدن

آزمایش بیرون کشیدن برای تعیین مقاومت بتن در محل به منظور تعیین زمان اعمال نیروی پیش‌تنیدگی، زمان برداشتن پشت‌بندها و قالب‌برداری و زمان خاتمه دادن به عمل‌آوری و محافظت بتن در برابر سرما انجام می‌شود. در این روش نیروی لازم برای بیرون کشیدن یک قطعه فلزی مدفون در بتن و قطعه بتن چسبیده به آن، از نمونه یا سازه بتنی تعیین می‌شود. قطعه فلزی در بتن تازه مدفون شده و با استفاده از یک جک که نیروی عکس العمل آن روی حلقه تکیه‌گاه اعمال می‌گردد، بیرون کشیدن می‌شود.

اگر نمونه‌های آزمایش بیرون کشیدن و نمونه‌های آزمایش‌های دیگر هم اندازه باشند و تحت شرایط یکسانی عمل‌آوری شوند، می‌توان بین نتایج مقاومت آزمایش‌های دیگر و این آزمایش رابطه برقرار نمود. طرح کلی ابزار بیرون کشیدن در شکل زیر دیده می‌شود. چگونگی آزمایش در روش استاندارد آزمایش تعیین مقاومت در برابر بیرون کشیدن بتن سخت شده (ASTM C900) مختصراً شرح داده شده است.

ابزار آزمایش بیرون کشیدن.
ابزار آزمایش بیرون کشیدن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *