درزگیر بتن: راهنمای جامع انواع درزبند بتن

درزگیر بتن

درزگیر‌ها مواد انعطاف‌پذیری هستند که با حرکت میان قطعات بتنی مجاور یا حرکت میان بتن و دیگر مصالح ساختمانی، درزها را می‌بندند. مواد درزبندی به شکل درزگیرهایی که در کارگاه قالب‌ریزی می‌شوند یا درزگیرهایی که از پیش قالب‌ریزی شده‌اند، موجود هستند. در این مقاله از بلاگ رامکا بر آن هستیم انواع درزگیر بتن با قالب‌ریزی کارگاهی و درزگیرهای از پیش قالب‌ریزی شده را تبیین کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

انواع درزگیر بتن با قالب‌ریزی کارگاهی

درزگیرهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، الاستومرهای سفت‌شونده در برابر حرارت، مواد قابل ارتجاع در برابر حرارت یا ماستیک‌ها هستند. این درزگیرها با توجه به شیار درز ریخته شده یا بریده شده درون بتن مشخص می‌شوند. تمام درزگیرها جامدند و حجم آنها با اعمال یا آزاد شدن فشار تغییر نمی‌کند و در جابه‌جایی درز، فقط شکل درزگیرها تغییر می‌کند.

بنابراین، ضریب شکل (نسبت عمق به عرض) درزگیرها تعیین‌کننده است و عملکرد هر درزگیر، قالب‌ریزی کارگاهی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی شیار درز فشرده می‌شود، درزگیر باید به سمت بالا و پایین شکم دهد و زمانی که شیار درز باز می‌شود، درزگیر در میانه باریک می‌گردد؛ زیرا درزگیرها خودشان نمی‌توانند منبسط یا فشرده شوند.

کرنش خارجی‌ترین تار درزگیر SMAX که با این جا‌به‌جایی ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند ‌که آیا درزگیر به خوبی کار می‌کند یا نه. اهمیت SMAX مربوط به خارجی‌ترین تار درزگیر است و بیشترین کرنش را دارد. لذا شکست درزگیر در کشش یا فشار در این خارجی‌ترین تار اتفاق می‌افتد. بنابراین، با دانستن کرنش مجاز خارجی‌ترین تار یک یک درزگیر معین، می‌توان درز را با هر نسبت عمق به عرضی طراحی کرد.

تأثیر مدل‌های مختلف درز بر کرنش خارجی‌ترین تار یک ماده درزبند بر اثر کشیدگی 12.5 میلی‌متر
تأثیر مدل‌های مختلف درز بر کرنش خارجی‌ترین تار یک ماده درزبند بر اثر کشیدگی ۱۲٫۵ میلی‌متر

هر چه شکل سطح مقطع درزگیر پهن‌تر باشد، کشیدگی یا فشردگی قابل تحمل درز بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر با یک کشیدگی یکسان، درز پهن نسبت به درز باریک و عمیق، کرنش کمتری در مواد درزبند ایجاد می‌کند. شکل زیر اثر ضریب شکل (نسبت عمق به عرض) بر کرنش خارجی‌ترین تار درزگیر را نشان می‌دهد. این رابطه صرفنظر از نوع درزگیر در نظر گرفته شده، برقرار است.

کرنش خارجی‌ترین تار درزگیر با جابه‌جایی و ضریب شکل معین می‌تواند با محاسبه یا از روی شکل زیر تعیین شود؛ برای مثال یک درز با عمق ۲۵ میلی‌متر و عرض ۱۲٫۵ میلی‌متر، دارای (DX/Wmax=25/12.5=2)، ۱۰۰% بازشدگی طولی و S=160% است.

حداکثر کرنش یک درز در مقابل درصد بازشدگی طولی آن (قابل استفاده برای هر درز و ماده درزبند)
حداکثر کرنش یک درز در مقابل درصد بازشدگی طولی آن (قابل استفاده برای هر درز و ماده درزبند)

برای جلوگیری از چسبیدن درزگیر به ته شیار درز، باید پیوستگی‌زدا به کار رود تا به درزگیر امکان جابه‌جایی دهد. این پیوستگی‌زدا می‌تواند کاغذ با الیاف سیلیکونی، نوار پلی‌اتیلن یا نوارهای صاف روزنامه باشد.

برای حصول ضریب شکل مناسب، اغلب لازم است ته شیار درز را با ماده پشت‌بند قابل فشردن و غیرجاذب پُر کنید. موادی که برای پشت‌بندی درزگیرها با قالب‌ریزی کارگاهی مناسبند، نئوپرن‌ها یا پلی‌اورتان‌های با حفرات مسدود یا اسفناج پلی استیرنی هستند. ثابت شده استفاده از مصالح متشکل از الیاف چوب یا دیگر مواد آلی که در مجاورت آب می‌پوسند یا اشباع می‌شوند، رضایت‌بخش نیست.

انتخاب درزگیر خاص، به جابه‌جایی درز ، صدمات فیزیکی موجود در زمان بهره‌برداری و شرایط فیزیکی زمان نصب (محلول‌های مخرب، دما، فشار آب و…) بستگی دارد. خواص و کاربردهای انواع گوناگون درزگیرهای با قالب‌ریزی کارگاهی در جدول زیر بیان شده است.

ماده اصلیموارد کاربردمشخصات عمومی
الاستومرهای سفت‌شونده در برابر حرارتخود تسطیح شونده و بدون شکم‌دادگیعمل‌آوری شیمیایی، بدون جمع‌شدگی زمان عمل‌آوری یا با جمع‌شدگی اندک
اپوکسیدرزبندیمدول نسبتاً بالاتر از دیگر درزگیرها، ازدیاد طول محدود
پلی سولفایددرزبندی، شیشه‌کاری، درزهای انبساط و اجراییمقاومت خوب در مقابل هوازدگی و گاز ازون، ازدیاد طول زیاد، مدول پایین، مقاومت در برابر حلال‌ها، مواد سوختی و دیگر مواد شیمیایی
پلی اورتاندرزبندی عمومی، شیشه‌کاریمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، مقاومت مناسب در برابر مواد سوختی و شیمیایی، مدول بالا، ازدیاد طول محدود
سیلیکون‌هادرزبندی، شیشه‌کاریمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، ازدیاد طول محدود، قابلیت حفظ خواص در دامنه وسیع درجه حرارت
قطران زغال‌سنگ پلی سولفیدیدرزهای بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و پل‌هامدول پایین، مقاومت مناسب در برابر مواد سوختی، ازدیاد طول زیاد
درزگیرهای سفت‌شوند در برابر حرارتاجرا به کمک حلالجمع‌شدگی زمان عمل‌آوری
نئوپرندرزبندی عمومی، شیشه‌کاریمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، ازدیاد طول متوسط، سطح مقطع کوچک
پلی‌اتیلن هیپالن کلرو سولفونیت شدهدرزبندی عمومی، شیشه‌کاریمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، بدون اثرگذاری و با جمع‌شدگی در درزهایی با سطح مقطع کم، ازدیاد طول متوسط
لاستیک بوتیلدرزبندی عمومی، شیشه‌کاریمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، ازدیاد طول محدود، قابل استفاده در تمام رنگ‌ها
درزگیرهای قابل ارتجاع در برابر حرارتذوب کردن به کمک حرارت 
سربدرزهای محل عبور، ترافیک سنگیندرزهایی که هیچ حرکتی ندارند، مقاومت خوب در مقابل ضربه، بدون قابلیت ازدیاد طول
قیر رزینیدرزهای روسازی‌های بتنیمناسب برای مصرف در محیط‌های عاری از مواد سوختی، ازدیاد طول محدود
قطران زغال‌سنگ رزینیدرزهای روسازی‌های بتنیمناسب برای مصرف در محیط‌های عاری از مواد سوختی، ازدیاد طول محدود
درزگیرهای قابل ارتجاع در برابر حرارتاجرا به کمک حلالجمع‌شدگی زمان عمل‌آوری
آکریلیکدرزبندی عمومی، شیشه‌کاریازدیاد طول محدود
وینیلدرزبندی عمومی، شیشه‌کاریازدیاد طول محدود
قیر رزینیدرزهای پوشش کانال‌هاازدیاد طول محدود
امولسیون قیر رزینیترک‌های باریکازدیاد طول محدود
ماستیک‌هاماله‌کشی فلزی یا ماشینی 
اولئورزیندرزبندی عمومی، شیشه‌کاریازدیاد طول بسیار محدود، عمر بهره‌برداری کوتاه
پلی بوتیندرزبندی درزهای لب‌ به لب و پوششیمقاومت خوب در مقابل هوازدگی، چسبندگی خوب، فقط برای درزهای فشاری و مواردی که ماده پوشیده شده است، ازدیاد طول محدود
آسفالتدرزهای اجرایی، مخازن، کانال‌هاازدیاد طول محدود
انواع درزگیر بتن با قالب‌ریزی کارگاهی

ماستیک‌ها

این مواد تنها برای استفاده در درزهایی که با کرنش کم مواجهند یا جابه‌جایی ندارند، پیشنهاد می‌شود. گروهی از درزگیرها که به عنوان ماستیک‌ طبقه‌بندی می‌شوند، متشکل از مایعات چسبناکی هستند که با افزودن الیاف و پُرکننده‌ها تثبیت شده‌اند.

ماده‌ای که ماستیک‌ها در آن مخلوط می‌شوند، می‌تواند روغن غیرقابل خشک شدن، پلی بوتین، آسفالت با نقطه ذوب پایین یا هر ترکیبی از این مواد باشد. پُرکننده مورد استفاده می‌تواند الیاف آزبستی، تالک به شکل الیاف یا ذرات ریز سیلیکونی یا آهکی باشد.

مواد قابل ارتجاع در برابر حرارت

با توجه به فرمول‌بندی، حداکثر کرنش در خارجی‌ترین تار این مواد، ۵ تا ۱۰% است. این درزگیرها از موادی چون قیرها، قیرهای رزینی، زفت و قطران زغال سنگ تشکیل شده‌اند. آنها در حرارت نرم می‌شوند و هنگامی‌ که سرد شوند، سخت می‌گردند. این مواد برای مقاصد طراحی به صورت الاستومرهایی با قابلیت کشیدگی محدود در نظر گرفته شده‌اند.

الاستومرهای سفت‌شونده در برابر حرارت

بسته به فرمول‌بندی، بیشترین کرنش خارجی‌ترین تار این مواد ۱۰ تا ۲۵% است. این درزگیرها می‌توانند سیستم‌های مایع دو جزئی باشند که پس از اجرا واکنش می‌دهند تا الاستومرها را تشکیل دهند یا پلاستیک‌های سفت‌شونده در برابر حرارت محلول در حلال هستند که پس از تبخیر حلال می‌گیرند یا به عمل می‌آیند. این مواد در عمل تا دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد به خوبی نرم نمی‌شوند.

آب بند کننده سطح

ملات آب بند پلیمری سیلکس SEALEX

آب‌بند کننده پلیمری دو جزئی، مناسب برای آب‌بندی استخر

آب بند کننده سطح

آب بند کننده سطحی بتن فلت FLAT

ویژه آب‌گریز کردن سطوح بتنی، سنگی، آجری و...

برای بکارگیری درزگیر، سطوح شیار درز باید تمیز، خشک و عاری از روغن یا گرد و غبار باشد تا درزگیر به خوبی به آن بچسبد. به بیان کلی، حتی ممکن است درزهای ریخته شده در بتن تازه نیز کثیف باشند. وجود روغن قالب، ملات ضعیف و گرد و خاک محتمل است.

درزهای بریده شده به گرد و خاک آغشته هستند و باید با فشار هوای بدون روغن پاک شوند. درزهای ریخته شده را می‌توان با سایش مکانیکی به بهترین نحو تمیز کرد. این عمل را می‌توان با ماسه‌پاشی، برس سیمی‌ دستی یا برقی یا پرداخت برقی انجام داد. در صورتی که هر گونه خرابی یا کرموشدگی اطراف شیار درز باشد، باید پیش از استفاده از درزگیر، لکه‌گیری شود.

انواع درزگیر بتن از پیش قالب‌ریزی شده

این درزگیرها یا داخل بتن مدفون می‌شوند که اصطلاحاً به نوارهای آب‌بند معروفند یا با فشردن شکل بیرون زده به درون درز اجرا می‌شوند که در این صوررت، واشرهای فشاری نامیده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: آب بند بتن

درزگیری بتن با نوارهای آب‌بند

نوارهای آب‌بند، صفحات فلزی Z یا N شکل، لاستیک یا پلاستیک فشرده مصنوعی یا طبیعی هستند که با استفاده از قالب‌های جداکننده در بتن خمیری اجرا می‌شوند. نوارهای آب‌بند فلزی از فولاد، فولاد ضدزنگ، مس یا سرب تولید شده‌اند. گران‌ترین نوارهای آب‌بند، مسی هستند که مقاومت بالایی در مقابل خوردگی دارند، اما در اجرا به راحتی خراب می‌شوند. نوارهای آب‌بند سربی در گذشته مصارف زیادی داشتند، اما امروز به ندرت به کار می‌روند.

فولاد سخت‌ترین نوار آب‌بند فلزی است و در صورتی که با کربن معمولی به کار رود، در معرض خوردگی قرار می‌گیرد. وصله کردن نوارهای آب‌بند فولادی با جوشکاری انجام می‌شود. نوارهای آب‌بند مسی با جوش برنج یا لحیم‌کاری وصله می‌شوند.

نوارهای آب‌بند انعطاف‌پذیر، از لاستیک طبیعی یا مصنوعی، پلی وینیل کلراید یا دیگر پلاستیک‌ها ساخته شده‌اند و هنگام قالب‌گیری آن‌ها، یک حباب در قسمت مرکزی‌شان اجرا می‌شود تا جابه‌جایی، کمترین کرنش ممکن را در درزگیر بتن به وجود آورد.

انواع نوارهای آب‌بند انعطاف‌پذیر
انواع نوارهای آب‌بند انعطاف‌پذیر

به طور کلی اشکال پیچیده‌ای موجود هستند که گیرایی بهتر مکانیکی به بتن را فراهم می‌کنند. گرچه نوارهای آب‌بند لاستیکی مصنوعی و طبیعی موجودند، اما پُرکاربردترین نوارهای آب‌بند انعطاف‌پذیر از پلی وینیل کلراید ساخته می‌شوند. وصله کردن نوارهای آب‌بند لاستیکی با استفاده از سیمان‌های خصوصی صورت می‌گیرد. نوارهای آب‌بند پلی‌وینیل کلراید را می‌توان با حرارت‌دهی دو انتها و فشردن آنها هنگامی‌ که در حالت مذاب هستند، وصله کرد.

انواع بسیاری از پلی وینیل کلراید موجودند و به طور کلی باید نوعی انتخاب شود که در کمترین دمای بهره‌برداری مورد انتظار انعطاف‌پذیر باشد. شکل زیر بعضی اشکال نوارهای آب‌بند انعطاف‌پذیر موجود را نشان می‌دهد.

نوارهای آب‌بند فلزی یا انعطاف‌پذیر، با استفاده از قالب‌های جداکننده اجرا می‌شوند. آنچه اهمیت دارد اینکه هنگام بتن‌ریزی باید دقت شود تا نوارهای آب‌بند خم یا جابه‌جا نشوند. تراکم و لرزاندن بتن اطراف نوار آب‌بند باید به طور کامل انجام شود تا هیچ‌گونه حفره یا کرموشدگی زیر نوار آب‌بند به وجود نیاید، چرا که نوار آب‌بند پس از سخت شدن بتن قابل دسترس نیست و موفقیت در اجرا، به محل نوار آب‌بند و تراکم کامل بتن بستگی دارد.

درزگیری بتن با واشرهای فشاری

واشرهای فشاری قطعات پیش قالب‌ریزی شده از اسفنج نئوپرن، قطعات فشرده شده نئوپرن خلل و فرج‌دار با اسفنج پلی اورتان و با قیر رزینی هستند. آنها با فشردن واشرها به داخل شیار درز اجرا می‌شوند. درز باید به نحوی طراحی شود که واشر همیشه حتی در بیشترین بازشدگی مورد انتظار تحت فشار باشد. درزبندی، تنها در صورتی که واشر تحت فشار باشد، صورت می‌پذیرد.

واشرهای فشاری در جایی که فشار آب کم مورد انتظار است یا وجود ندارد، مثل درز دال‌ها در بالای سطح زمین مفید هستند. نئوپرن مناسب‌ترین الاستومر برای واشرهای تحت فشار است، زیرا بیشترین مقاومت در برابر فشار را دارد. به طور معمول برای نگهداری واشرهای فشاری در محل، از چسب‌ها استفاده می‌شود. کاربرد چسب‌ها همیشه هنگام کاربرد واشرهای فشاری مطلوب است.

چسب بتن

چسب بتن فلکس FLEX

افزایش‌دهنده مقاومت خمشی، کششی و فشاری بتن

چسب بتن

چسب بتن استاک STUCK

افزایش آب‌بندی و مقاومت خمشی بتن

همان‌طور که گفته شد مواد درزبندی برای درزگیرهای متداول که در محل ریخته شده یا ماله‌کشی می‌شوند یا درزگیرهای از پیش قالب‌ریزی شده مانند آب‌بندها و واشرهای پلاستیکی موجودند.

در این مقاله تلاش شد علاوه بر مفهوم درزبندی، انواع درزگیر بتن از پیش قالب‌ریزی شده و با قالب‌ریزی کارگاهی تبیین شود. امیدواریم با مطالعه این مقاله توانسته باشید به اطلاعات کافی و کارامدی در این زمینه دست یابید. خواهشمندیم با بیان نظرات کاربردی خود، ما را در ارتقای کیفیت مقالات یاری رسانید.

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن فیوژن پلاس +FUSION

افزاینده مقاومت بتن و کاهنده آب قوی در مدت کم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن نئون پلاس +NEON

افزایش اسلامپ بتن با نسبت آب به سیمان پایین در کوتاه‌مدت

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن فیوژن FUSION

کاهنده سریع و قوی آب

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن دلکو DELCO

بالا بردن زمان گیرش بتن در تابستان

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع اپکس APEX

تسریع‌کننده گیرش ملات، حاوی کلر

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع نیترو NITRO

تسریع‌کننده گیرش بتن، فاقد کلر

روان کننده بتن

روان کننده بتن ایندکس INDEX

افزایش اسلامپ بتن در پای کار، ویژه پمپاژ طولانی

روان کننده بتن

روان کننده بتن کربن CARBON

افزایش اسلامپ و مقاومت بتن در تابستان

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن اوپال OPAL

افزایش میزان روانی بتن در لوله‌های طولانی پمپ

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن توتال TOTAL

افزایش اسلامپ و مقاومت بتن در تابستان

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کریپتون KRYPTON

ویژه تولید بتن با حفظ اسلامپ در زمستان

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن وانادیوم VANADIUM

تسهیل روان کردن بتن در محل پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.