طرح اختلاط بتن کارگاهی به همراه روش ساخت

طرح اختلاط بتن کارگاهی

گاهی در کارگاه نیاز به ساخت بتن با کیفیت، اما به روش کارگاهی و به اصطلاح با واحد پیمانه بیل در میکسرهای دستی وجود دارد. در این شرایط برای ساخت بتن، پیمانه‌های مصالح باید با حداکثر دقت و نسبت‌های مشخص برداشته شده و با یکدیگر مخلوط شوند تا بتوان از میزان کیفیت و خصوصیات بتن تولید شده اطمینان بیشتری داشت. در این مقاله از بلاگ رامکا به ارائه طرح اختلاط بتن کارگاهی برای تولید بتن با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

مشخصات مصالح مورد استفاده در طرح اختلاط بتن کارگاهی

بتن متشکل از سنگدانه‌های ریز و درشت، آب، سیمان و انواع افزودنی بتن‌ است. در این قسمت به تشریح مشخصات مصالح مورد استفاده در طرح اختلاط بتن کارگاهی با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال خواهیم پرداخت.


مصالح سنگی

در طرح اختلاط بتن کارگاهی از سنگدانه‌های طبیعی و رودخانه‌ای استفاده شد. شن از معدن واحدی و ماسه از معدن رازانی استخراج شدند.

مشخصهمصالح ریزدانهمصالح درشت‌دانه
وزن مخصوص (اشباع با سطح خشک)۶۱/۲۶۲/۲
اندازه و سایز (میلی‌متر)۴٫۷۵-۰حداکثر بعد-۲۵
درصد شکستگی۲۵۲۵
مدول نرمی۳
قابلیت جذب آب (%)۴/۳%۱%
خواص مکانیکی سنگدانه‌های مصرفی

نمودار زیر نشان‌‌دهنده منحنی دانه‌بندی مصالح ریزدانه مورد استفاده درکارگاه برای ساخت بتن کارگاهی است.

دانه‌بندی ماسه به همراه حدود استاندارد ASTM C33
دانه‌بندی ماسه به همراه حدود استاندارد ASTM C33

سیمان

بدون شک مهم‌ترین ماده مورد استفاده در بتن سیمان است. در کشور ما عموماً از سیمان پرتلند تیپ II برای ساخت بتن و ملات استفاده می‌شود. برای ساخت بتن در کارگاه از سیمان پرتلند تیپ II شرکت سیمان نیزار قم استفاده شد.

در طرح اختلاط بتن کارگاهی، معمولاً بتن به صورت حجمی و با پیمانه‌ی بیل ساخته می‌شود.
در طرح اختلاط بتن کارگاهی، معمولاً بتن به صورت حجمی و با پیمانه‌ی بیل ساخته می‌شود.

طبق اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌های انجام شده، این سیمان دارای وزن مخصوص ۳٫۱۵ و نرمی ۳۲۶۰ گرم بر سانتی‌متر مربع است. این سیمان به صورت پاکتی تهیه شده و در انبار کارگاه نگهداری شده است. برای حفظ کیفیت سیمان، پاکت‌ها در جای خشک، خنک، دور از رطوبت و مسقف (برای جلوگیری از تابش نور خورشید) دپو شدند. در جدول زیر آنالیز ترکیب شیمیایی سیمان مورد استفاده قابل مشاهده است:

C4AFC3AC2SC3SNa2OFe2O3K2OMgOSO3Al2O3SiO2CaO
10.68%8.50%14.37%57.37%0.41%3.51%0.67%1.54%2.68%5.45%21.11%63.74%
تحلیل شیمیایی ترکیبات سیمان تیپ ۲ نیزار مورد استفاده در طرح اختلاط بتن کارگاهی

آب

برای ساخت بتن از آب شرب شهر قم استفاده شد.

شرایط و روش ساخت طرح اختلاط بتن کارگاهی

بتن مورد نظر در شرایط کارگاهی و در بتنونیر ساخته شد. به منظور کاهش میزان جذب آب دیواره‌های میکسر، رطوبت کافی به دیواره‌ها داده شد. ترتیب اختلاط مصالح بدین صورت بود که ابتدا مصالح سنگی داخل بتونیر ریخته شد و مقداری آب به آن‌ها اضافه گشت. پس از یک دقیقه میکس شدن، سیمان به مخلوط اضافه شد و تا زمان رسیدن بتن به روانی مورد نظر (به صورت چشمی)، آب به آن اضافه گشت.

روغن قالب بتن

روغن قالب بتن لومیا LUMIA

آسان کردن فرایند جداسازی بتن از قالب

روغن قالب بتن

روغن قالب بتن مایا MAYA

سهولت باز کردن قالب

در این مرحله، مصالح حداقل به مدت ۳ دقیقه با یکدیگر میکس شدند. پس از اتمام ساخت بتن، بتن درون‌ قالب‌های ۱۰×۱۰ ریخته شد. پیش از استفاده از قالب‌ها، سطوح داخلی ‌‌آن به روغن قالب بتن آغشته شد تا هنگام خروج آزمونه‌ها از قالب، احتمال آسیب‌دیدگی کاهش یافته و بتن به سهولت از قالب خارج شود. برای این منظور از روغن قالب مایا استفاده شد.

نمونه‌گیری از میکسر دستی یا بتونیر
نمونه‌گیری از میکسر دستی یا بتونیر

بتن تولید شده با طرح اختلاط کارگاهی همانند طرح اختلاط‌های متعارف، نیاز به عمل‌آوری و مراقبت دارد. از این رو قالب‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۱ درجه نگهداری شدند. پس از باز کردن قالب‌ها، نمونه‌ها تا روز بیست و هشتم در حوضچه نگهداری شدند.

عمل‌آوری آزمونه‌های مکعبی در حوضچه
عمل‌آوری آزمونه‌های مکعبی در حوضچه

جدول طرح اختلاط بتن کارگاهی

در طرح اختلاط اصولی، مصالح به صورت دقیق توزین شده و با یکدیگر مخلوط شدند. این در حالی است که در ساخت بتن کارگاهی معمولاً مصالح به صورت پیمانه‌ای و با استفاده از بیل در بتونیر ساخته می‌شود. هر بیل حدود ۳ کیلوگرم مصالح سنگی در خود جای می‌دهد. در جدول زیر، مقادیر اختلاط حجمی برای ساخت سریع بتن ارائه شده است.

مقاومت مشخصه بتن (MPa)عیار سیمان (kg/m3)نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان فله)
شن
نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان فله)
ماسه
نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان فله)
سیمان فله
نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان کیسه‌ای)
شن
نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان کیسه‌ای)
ماسه
نسبت تقریبی اختلاط حجمی بتن
(برای سیمان کیسه‌ای)
سیمان کیسه‌ای
۳۵۴۵۰۲۱۱۲٫۵۱٫۵۱
۳۰۴۰۰۲٫۵۱٫۵۱۳۲۱
۲۵۳۵۰۳۲۱۳٫۵۲٫۵۱
۲۰۳۰۰۳٫۵۲٫۵۱۴٫۵۳۱
۱۵۲۵۰۴٫۵۳۱۶٫۵۳٫۵۱
۱۰۲۰۰۶٫۵۳٫۵۱۸۴۱
جدول طرح اختلاط بتن کارگاهی

همان‌گونه که مشاهده می‌شود برای تولید بتن C25 در کارگاه باید عیار ۳۵۰ را در نظر بگیریم. همچنین نسبت حجمی اختلاط شن، ماسه و سیمان، به ترتیب ۵/۳، ۵/۲ و۱ است. در بتونیر با استفاده از یک کیسه سیمان بتن تولید شد. هر کیسه سیمان حدود ۸ بیل پر سیمان دارد. با توجه به مقادیر جدول در طرح اختلاط بتن کارگاهی با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال، باید ۵/۳ برابر حجم سیمان از شن و ۵/۲ برابر حجم سیمان از ماسه استفاده نمود. لذا مقدار شن و مقدار ماسه به صورت زیر خواهد بود:

در طرح اختلاط‌های کارگاهی معمولاً مقدار آب به صورت چشمی و با قضاوت مهندسی تا زمان رسیدن به روانی دلخواه و در هنگام ساخت بتن تعیین می‌شود. لذا برای تولید بتن کارگاهی با عیار ۳۵۰ و مقاومت ۲۵ مگاپاسکال مقادیر زیر توصیه می‌شود:

مصالح مورد استفادهمشخصاتمقدار
ماسه SSDماسه طبیعی با درصد شکستگی ۲۵۲۰ بیل بنایی
شن SSDحداکثر بعد ۹٫۵ میلی‌متر۲۸ بیل بنایی
سیمانسیمان تیپ ۲ نیزاریک کیسه ۵۰ کیلوگرمی
آبآّب شرب شهر قمبه مقدار لازم برای حصول روانی مورد نظر
جدول طرح اختلاط کارگاهی برای بتن C25

نکته مهم در ساخت بتن به روش طرح اختلاط کارگاهی آن است که اگر شرایط کارگاه به گونه‌ای است که دقت تولید پایین است، بهتر از طرح اختلاط بتن کارگاهی با رده مقاومت بالاتر استفاده نمود؛ برای مثال در شرایط نامناسب اگر تولید بتن C25 مدنظر است، می‌توان از طرح اختلاط C30 استفاده نمود تا اطمینان از رسیدن به مقاومت ۲۵ مگاپاسکال وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: طرح اختلاط بتن آزمایشگاهی

مشخصات بتن کارگاهی

آزمایش اسلامپ مبنای سنجش روانی بتن در کارگاه است. بتن ساخته شده باید اسلامپی در محدوده ۸ تا ۱۳ سانتی‌متر داشته باشد.

اندازه‌گیری اسلامپ بتن تازه
اندازه‌گیری اسلامپ بتن تازه

در این مقاله از بلاگ رامکا، طرح اختلاط کارگاهی برای تولید بتن C25 به همراه مشخصات مصالح معرفی شد. باید توجه داشت تولید بتن در کارگاه عمدتاً برای کارهای کوچک و با حساسیت پایین صورت می‌گیرد. بنابراین توصیه می‌شود ساخت بتن در شرایط استاندارد و دقت بالا انجام شود.

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن فیوژن پلاس +FUSION

افزاینده مقاومت بتن و کاهنده آب قوی در مدت کم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن نئون پلاس +NEON

افزایش اسلامپ بتن با نسبت آب به سیمان پایین در کوتاه‌مدت

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن فیوژن FUSION

کاهنده سریع و قوی آب

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن دلکو DELCO

بالا بردن زمان گیرش بتن در تابستان

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع اپکس APEX

تسریع‌کننده گیرش ملات، حاوی کلر

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع نیترو NITRO

تسریع‌کننده گیرش بتن، فاقد کلر

روان کننده بتن

روان کننده بتن ایندکس INDEX

افزایش اسلامپ بتن در پای کار، ویژه پمپاژ طولانی

روان کننده بتن

روان کننده بتن کربن CARBON

افزایش اسلامپ و مقاومت بتن در تابستان

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن اوپال OPAL

افزایش میزان روانی بتن در لوله‌های طولانی پمپ

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن توتال TOTAL

افزایش اسلامپ و مقاومت بتن در تابستان

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کریپتون KRYPTON

ویژه تولید بتن با حفظ اسلامپ در زمستان

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن وانادیوم VANADIUM

تسهیل روان کردن بتن در محل پروژه

6 دیدگاه برای “طرح اختلاط بتن کارگاهی به همراه روش ساخت

 1. اکبر باغشانی گفته:

  سلام و خداقوت. از نظر من مجموعه رامکا مرجعی معتبر و قابل اتکا در حوزه صنایع شیمی ساختمان و بتن است. به‌روز بودن و همراهی با علوم روز از جمله ویژگی‌های متمایزکننده‌ی رامکا در مقایسه با سایر سایت‌ها با فعالیت مشابه است.

 2. سید اصغر حسنی گفته:

  سلام منو به نانو ) مهندس سعادتو مهندس حاج مهدی برسونین ) .
  البته واقعاااا روان کنندههای خوبی دارین .
  و واقعا روش های نوین روز رو برای طرح اختلاط با بیل دادین

  • پشتیبان سایت گفته:

   این موضوع لازم است با توجه به مصالح تست شود. همان طور که می‎دانید سنگدانه شکسته درگیری بیشتری با بتن ایجاد می‌کند به همین دلیل مقاومت رو افزایش می‌دهد و در مقابل، سنگدانه گرد گوشه با کاهش آب به سیمان مقاومت را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب باید با توجه به این مشخصات سنگدانه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.