نمونه‌گیری از بتن سر پروژه

روش نمونه‌گیری از بتن، به نوع مخلوط‌کنی که نمونه از آن گرفته می‌شود، بستگی دارد. مراحل بیان شده در زیر خلاصۀ ضوابط استاندارد ASTM C72 می‌باشند. بکارگیری روش نمونه‌گیری صحیح برای حصول نتایج قابل اطمینان ضروری است و به تنهایی مهمترین عامل در آزمایش‌ بتن می‌باشد. دقت آزمایش‌ به دقت نمونه‌گیری بستگی دارد.

کامیون‌های اختلاط و حمل بتن[۱] مراحل نمونه‌گیری از کامیون‌های اختلاط و حمل بتن به شرح زیر است:

۱- یک بخش از نمونه را در دو یا چند فاصله زمانی منظم حین تخلیه میانی مخلوط بگیرید.

۲- هر بخش را با عبور ظرف نمونه‌گیر از میان بتن در حال تخلیه یا به وسیله هدایت کامل جریان به درون ظرف تهیه کنید.

۳- نمونه‌ها را به محلی که نمونه‌های آزمایشی باید قالب‌گیری شوند، حمل کنید.

۴- نمونه‌ها را مخلوط کنید تا از یکنواختی نمونه به دست آمده اطمینان حاصل آید. همچنین هنگام آزمایش‌ آن را از باد و تابش آفتاب محافظت کنید.

۵- فاصلۀ زمانی نمونه‌گیری تا استفاده از نمونه نباید از ۱۵ دقیقه تجاوز کند.

۶- دقت کنید که جریان خروجی بتن از مخلوط کن یا وسیلۀ حمل بتن را محدود نکنید، زیرا ممکن است سبب جداشدگی گردد.

مخلوط‌کن‌های روسازی: تمام مخلوط را باید از این مخلوط‌کن‌ها تخلیه نمود را از حداقل ۵ بخش مختلف این توده تهیه کرد. نحوۀ اختلاط نمونه و محدودیت زمانی مانند موارد فوق هستند.

مخلوط ‌کن‌ های ثابت: تمام نکاتی که در مورد کامیون‌های اختلاط و حمل بتن بیان شد، صادق می‌باشند. اگر تخلیه بتن آنقدر سریع است که امکان هدایت کامل جریان به درون ظرف وجود ندارد، بتن را در ظرف یا وسیله حملی که به اندازه کافی بزرک بوده و گنجایش تمام مخلوط را داشته باشد، بریزید و سپس نمونه‌گیری را به همان روش ذکر شده برای کامیون‌های اختلاط و حمل بتن انجام دهید.

[۱] – Tranait-Mix Trucka

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *