بتن بدون جمع شدگی چیست؟ طرح اختلاط، خواص و کاربردهای بتن بدون ترک خوردگی

بتن بدون جمع شدگی

جمع شدگی در بتن باعث بروز مشکلات متعددی می‌گردد که ممکن است حتی باعث ایجاد تنش‌های منجر به گسیختگی گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی از بتن بدون جمع شدگی استفاده می‌شود. بتن بدون جمع شدگی، بتنی است که با سیمان منبسط شونده ساخته می‌شود و ویژگی‌های مختلفی دارد که در این مقاله از رامکا بلاگ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تغییر حجم بتن

تغییرات حجم بتن ناشی از تغییرات در تنش، درجه حرارت و رطوبت کاملاً یا تا‌اند ازه‌ای برگشت پذیر هستند ولی تغییرات حجم ناشی از عواملی مکانیکی و شیمیایی مخرب مادامی‌که تداوم دارد، به صورت جمع شونده افزایش می‌یابند. تغییرات حجم مقید نشده حاصل از تغییرات دما، رطوبت با تنش معمولاً اهمیتی ندارد، ولی تغییرات حجم مقیدشده توسط پی‌ها، میلگردها یا اعضای متصل شده ممکن است تنش‌هایی ایجاد نمایند که باعث بروز نگرانی و حتی گسیختگی گردند.

جمع شدگی‌های محدود شده معمولاً مهمتر از انبساط مقید شده هستند، زیرا بتن تحت کشش بسیار ضعیف‌تر از فشار است. مقدار تغییر حجم معمولاً به جای واحدهای حجمی به صورت طولی بیان می‌شود، زیرا  تغییرات طولی را می‌توان به سادگی‌اند ازه گیری نمود و همچنین برای مهندسین کاربرد بیشتری دارد. تغییر طول را به عنوان مثال به صورت ۹۰۰ میلیونیم سانتی متر در یک سانتی متر، ۰٫۰۹ درصد بیان می‌نمایند.

علل تغییر حجم و عکس العمل بتن در مقابل این تغییرات عموماً شناخته شده است ولی هنوز امکان پذیر نیست که سازه بتنی مانند ساختمان‌ها، پل‌ها، روسازی‌ها و سدها را با این اطمینان ساخت که هرگز ترک نخواهند خورد. اما اگر توجه کامل به تمامی شرابط مرتبط معطوف گردد، امکان ساخت این سازه‌ها به گونه‌ای که نسبتاً بدون ترک باشند و در مقابل عوامل تخریب و بروز ترک مقاوم باشند، وجود دارد.

بتن بدون جمع شدگی 

براساس تعریف کمیته ۲۲۳ ACI، بتن بدون جمع شدگی، با سیمان منبسط شونده ساخته می‌شود، و بر اثر آن، به علت مقید شدن توسط آرماتور، به‌اند ازه مقدار پیش بینی شده جمع شدگی ناشی از خشک شدن، و یا کمی بیش از آن، منبسط می‌شود.

در هنگام منبسط شدن بتن، بر اثر مقید شدن، تنشهای فشاری در آن به وجود می‌آید. اما با جمع شدگی ناشی از خشک شدن، این تنشها ناشی از جمع شدگی جلوگیری می‌شود. کاهش می‌یابد. در حالت ایده آل، مقداری فشار در بتن باقی می‌ماند و در نتیجه از خطر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی جلوگیری میشود.

منحنی شکل زیر رفتار بتن دارای سیمان پرتلند را، با رفتار یک بتن دارای سیمان منبسط شونده نوع K، در مدت عمل آوری مرطوب اولیه، و خشک شدن بعدی آن در هوا، مقایسه می‌کند. به طور خلاصه، بتن بدون جمع شدگی، برای کاهش یا جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از خشک شدن در اعضای بتن آرمه، استفاده میشود.

در حین هیدراته شدن سیمان نوع K، مقدار زیادی اترینگایت تشکیل می‌شود. هنگامی که بتن گیرش می‌یابد و مقاومت کسب می‌کند، با آرماتور پیوند برقرار کرده و در همان زمان، بر اثر وجود آب کافی برای عمل آوری، شروع به انبساط می‌کند.

نسبتهای اختلاط و خصوصیات بتن مصرفی در ساخت سکو‌های کاندیپ نروژ
نسبتهای اختلاط و خصوصیات بتن مصرفی در ساخت سکو‌های کاندیپ نروژ

پیوستگی بین فولاد و بتن سبب می‌شود که انبساط بتن، تحت اثر قید فولاد، در فولاد کشش ایجاد کند، و در عین حال، خود بتن تحت فشار قرار گیرد. در پایان مدت عمل آوری در شرایط مرطوب، هنگامی که عضو در شرایط محیط خشک قرار میگیرد، مانند بتن دارای سیمان پرتلند معمولی، جمع شدگی پیدا میکند.

جمع شدگی، قبل از اعمال تنش کششی به بتن، ابتدا پیش فشردگی را آزاد می‌کند. با جلوگیری از ایجاد تنش کششی زیاد، احتمال خطر ترک خوردگی حاصل از جمع شدگی ناشی از خشک شدن کاهش می‌یابد.

(الف)مقایسه خصوصیات تغییر طول بتنهای ساخته شدهاز سیمان پرتلند و سیمان نوعk (ب) شکل‌ها نشان میدهند که چطور بتن نوع kدر مقابل ترک خوردن ناشی از جمع شدگی مقاومت می‌کند.
(الف)مقایسه خصوصیات تغییر طول بتنهای ساخته شدهاز سیمان پرتلند و سیمان نوعk (ب) شکل‌ها نشان میدهند که چطور بتن نوع kدر مقابل ترک خوردن ناشی از جمع شدگی مقاومت می‌کند.

جمع شدگی ناشی از خشک شدن، یک خاصیت مهم سیلیکات کلسیم هیدراته شده است  که محصول اصلی هیدراتاسیون سیمانهای پرتلند میباشد. بنابراین همانطور که در پایداری ابعادی نیز شرح داده شد، اعضای بتنی کوچک و متوسط، مستعد جمع شدگی ناشی از خشک شدن هستند و معمولا ترک می‌خورند.

این امر بدین خاطر صورت می‌گیرد که بتن تمایل به آزاد شدن از دست تنشهای وارده دارد و اگر این تنش‌ها از مقاومت ماده بیشتر شود، بتن ترک می‌خورد. ترکها در بتن موجب افزایش تراوایی و در نتیجه کاهش دوام بتن در مقابل مواد مضر می‌شوند، و در بعضی از موارد، بر ایمنی سازهای اعضای بتنی نیز اثر می‌گذارند.

در آیین نامه‌های جدید طراحی و ساخت، فرض می‌شود که بتن ترک خواهد خورد، و در عین حال سعی می‌شود که این مشکل به طرق مختلف حل گردد. از جمله این روشها، انتخاب مصالح و طرح اختلاط بتنی است که جمع شدگی کمتری داشته باشد. ایجاد درزهای مناسب در دالهای کف یا محوطه و مسلح کردن بتن با آرماتور، ابداع و استفاده از سیمان منبسط شونده، نیز راه حل‌های مناسبی‌اند که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می‌باشند.

از زمانی که برای اولین بار در حدود ۲۰ سال پیش، از بتن بدون جمع شدگی، در ایالات متحده استفاده شد، تاکنون، کاربرد این نوع بتن در بسیاری از اعضای سازه‌ای و ساختمانی، مانند دالها، محوطه، سقف، منابع آب و تاسیسات تصفیه فاضلاب، مفید و موفقیت آمیز بوده است.

طرح اختلاط بتن بدون جمع شدگی

براساس آیین نامه کمیته ۲۲۳ ACI ، همان مصالح و روش‌هایی که برای تولید بتن معمولی لازم است برای تولید بتن بدون جمع شدگی نیز لازم است.

برای گسترش انبساط، لازم است که در ۷ روز اول پس از بتن ریزی، عمل آوری با آب، به طور کامل صورت گیرد. همچنین طراحی سازه باید به نحوی باشد که از انبساط پس از جمع شدگی، اطمینان حاصل گردد. برای دستیابی به جزئیات اجرایی می‌توان به آیین نامه کمیته ۲۲۳ ACI ، تحت عنوان «توصیه‌های عملی برای استفاده از سیمان‌های منبسط شونده» مراجعه کرد.

برای انبساط بتن دو روش وجود دارد:

  1. روش اول، استفاده از سیمان پرتلند اصلاح شده (سیمان نوع K) است که دارای C4 A3 S می‌باشد. این ماده، منبع اصلی آلومینات فتال برای تولید اترینگایت است.
  2. روش دوم، افزودن مواد مناسب منبسط شونده به سیمان پرتلند بتن است. برای حصول اطمینان از انبساط و قید، در زمانی که از سیمان نوع K استفاده می‌شود، توصیه می‌شود که حداقل سیمان مصرفی ۳۰۵kg/m3 بوده و حداقل، ۰٫۱۵ درصد آرماتور در بتن وجود داشته باشد. ترکیب و خصوصیات سیمانهای منبسط شونده در سیمان‌های هیدرولیکی شرح داده شده است.

در خصوص مواد افزودنی بتن، ماده حباب زا، بر بتن بدون جمع شدگی دارای سیمان پرتلند اثر گذاشته و دوام آن را در مقابل چرخه‌های یخ زدن – آب شدن افزایش می‌دهد. موادی مانند کلرور کلسیم، مقدار زیاد خاکستر بادی و پوزولانها و بعضی از مواد روان کنننده بتن یا همان کاهنده آب، سبب کاهش انبساط میشوند زیرا موجب بروز عدم تعادل بین میزان تولید اترینگایت و میزان کسب مقاومت می‌شوند.

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن رادون RADON

حفظ اسلامپ طولانی، ویژه بچینگ و بتن‌ریزی در هوای گرم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن پالادیوم PALLADIUM

پر قدرت برای روان کردن بتن هنگام تخلیه در محل پروژه

روان کننده بتن

روان کننده بتن رلیکس RELIX

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

روان کننده بتن

روان کننده بتن فانتوم PHANTOM

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

برای تعیین نسبتهای اختلاط، پیشنهاد می‌شود که از روش ۲۱۱٫۱ ACI استفاده شود. به استثنای اینکه در اینجا، در مقایسه با بتن معمولی، به نسبت آب به سیمان بیشتری نیاز است، تا همان مقدار مقاومت به دست آید.

از آنجا که برای تولید اترینگایت، به مقدار زیادی آب نیاز است و اترینگایت نیز خاصیت آب نگهداری دارد، لذا باید در حدود ۱۰ درصد به آب بتن دارای سیمان نوع K افزوده شود و در این صورت است که مقاومت نیز تغییر نمی کند. این افزایش آب سبب می‌گردد تا مقدار کارآیی بتن مزبور، با کارایی بتنی که دارای سیمان پرتلند معمولی با همان مقدار سیمان است، برابر گردد.

به غیر از گزارش ۲۳۳ ACI چندین گزارش دیگر مانند اطلاعات مفید ارائه شده توسط ویلیامز (Williams) در این زمینه موجود است. گزارش ویلیامز، شامل نسبتهای اختلاط، طراحی و نحوه ساخت سازه‌ها با بتن بدون جمع شدگی است. نسبتهای اختلاط و خصوصیات بتن بدون جمع شدگی برای استفاده در دالهای کف، که هوفمان و او پبروک (Hoffman & Opbroek) تهیه کرده‌اند ، در شکل زیر ارائه شده است.

نسبتهای اختلاط و خصوصیات بتن بدون جمع شدگی، که در ساخت دال کف استفاده شده است
نسبتهای اختلاط و خصوصیات بتن بدون جمع شدگی، که در
ساخت دال کف استفاده شده است

خواص و ویژگی‌های بتن بدون جمع شدگی

کارآیی

به دلیل خاصیت جذب آب اترینگایت، که در مراحل اولیه هیدراتاسیون به مقدار نسبتا زیادی تولید می‌گردد، مخلوط بتن تمایل به سفت شدن، ولی همراه با چسبندگی زیاد دارد. در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی، استفاده از نسبتهای آب به سیمان زیاد، سبب می‌شود که بدون آنکه اثری بر روی مقاومت فشاری بگذارد، کارایی قابل قبولی به دست آید.

اسلامپ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ mm برای بیشتر اعضای سازه ای، مانند دالیا، تیرها، دیوارهای بتن آرمه و ستون‌ها توصیه می‌گردد، زیرا این نوع بتن ها، در مقایسه با بتن معمولی، چسبندگی بیشتری داشته و تمایل به جداشدگی دانه‌ها ندارند. طبق گزارش‌های منتشر شده، بتن بدون جمع شدگی، برای پمپاژ مناسب است.

افت اسلامپ 

افت اسلامپ در شرایط گرم (دمای برابر یا بیش از ۳۲ درجه سانتی گراد) و خشک، برای بتن بدون جمع شدگی نسبت به بتن معمولی، مشکل جدی تری محسوب می‌شود. افزودن آب به بتن به مقدار زیاد در کارگاه، یکی از نتایج افت اسلامپ است که نه تنها موجب کاهش مقاومت بتن می‌گردد بلکه موجب کاهش انبساط بتن که دلیل اصلی استفاده از این نوع بتن‌ها است نیز می‌گردد.

در دمای محیط ۲۶ تا ۲۹، به قدری اترینگایت تولید میگردد که سبب کاهش قابل توجه اسلامپ و گیرش سریع می‌گردد، مگر این که آن را سرد کنند. در هنگام ساخت تصفیه خانه فاضلاب هوستون ، که در سال ۱۹۸۴ تکمیل گردید، دمای محیط به ۳۸درجه سانتی گراد رسیده بود، و لذا از حدود ۵۰ تا ۱۲۵ پاوند یخ در هر بارد مکعب بتن دارای سیمان استفاده شد تا آنکه حرارت بتن به ۲۴ درجه سانتی گراد تا ۲۹ برسد.

جمع شدگی خمیری

به دلیل فقدان آب‌اند اختگی، و سفت شدن و گیرش سریعتر بتن، در شرایط گرم، خشک و بادی، ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری، مشکل دیگری است که در هنگام استفاده از بتن بدون جمع شدگی با آن روبرو می‌شویم و لذا این نوع بتن نیاز به تمهیدات پیشگیری کننده بیشتری دارد.

چنانچه بتن تازه در تماس با سطح جذب کننده‌ای مانند خاک خشک یا بتن قدیمی قرار گیرد، باید پیش از بتن ریزی، سطح آن کاملا مرطوب گردد. باید دقت کرد که در صورت استفاده از بتن آماده، تأخیری در بتن ریزی به وجود نیاید. برای دالها، پاشیدن آب یا پوشانیدن سطح بتن با گوتی خیس بعد از بتن ریزی، برای جلوگیری از افت شدید رطوبت، ضروری است.

انواع ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی
انواع ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی

مقاومت

به طور کلی کسب مقاومت فشاری، کششی و خمشی در بتن بدون جمع شدگی، تابع همان عواملی است که بر روی بتن معمولی نیز تأثیر می‌گذارند.

پولیفکا و ویلسون (Willson) نشان داده‌اند که برای نسبت آب به سیمان معین (بین ۰/۴ تا ۰/۶۵)، مقاومت فشاری بتن دارای سیمان نوع K، به میزان زیادی بیش از بتن دارای سیمان پرتلند معمولی است. عواملی که باعث زیادتر بودن مقاومت بتن بدون جمع شدگی می‌شوند، انسجام بیشتر خمیر سیمان و ناحیه انتقالی قویتر بین خمیر سیمان و سنگدانه درشت است.

تغییرات حجم

خصوصیات جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن بدون جمع شدگی، با بتن معمولی قابل مقایسه است. مقدار جمع شدگی در هر دو نوع بتن، تحت تأثیر عوامل یکسانی مانند نوع و مقدار سنگدانه ها، سیمان و مقدار آب است.

تغییر حجم بتن
تغییر حجم بتن

با این وجود، در بتن بدون جمع شدگی، اثر نسبت آب به سیمان بر روی انبساط، در طی مدت عمل آوری مرطوب، بسیار با اهمیت است. پولیفکا و ویلسون  نشان داده‌اند که با نسبت آب به سیمان ۰/۵۳ یا کمتر، مقدار انبساط اولیه به حدی است که حتی دو ماه پس از سپری شدن جمع شدگی ناشی از خشک شدن، مقداری انبساط، باقی می‌ماند.

مقدار انبساط، با افزایش نسبت آب به سیمان (مثلا ۰/۷۶) به میزان زیادی کاهش می‌یابد. از آنجا که درجه پیش فشردگی مورد نیاز در بتنهای بدون جمع شدگی، برای نسبت‌های آب به سیمان بیش از ۰/۶ ، ممکن است به میزان زیادی کاهش یابد، لذا توصیه میشود که از نسبتهای کم آب به سیمان استفاده شود، اگرچه ممکن است از دیدگاه مقاومت، به نسبت آب به سیمان تا این‌اند ازه نیاز نباشد.

عوامل موثر بر روی خواص بتن با سیمان منبسط شونده؛(الف)اثر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت .(ب)اثر نسبت آب به سیمان بر روی انبساط؛(ج) اثر شرایط عمل آوری بر روی انبساط
عوامل موثر بر روی خواص بتن با سیمان منبسط شونده؛(الف)اثر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت .(ب)اثر نسبت آب به سیمان بر روی انبساط؛(ج) اثر شرایط عمل آوری بر روی انبساط

چنانچه همه عوامل یکسان باشند، برای تعیین تغییر حجم در بتن بدون جمع شدگی، شرایط عمل آوری اهمیت به سزایی دارد.

براساس یافته کسلر (Kesler)، بتن‌های بدون جمع شدگی ساخته شده با سیمان نوع M‌ای که با روش نگه داشتن رطوبت (یعنی از طریق پوشانیدن بتن با ورقهای پلی اتیلن) عمل آوری شده‌اند ، انبساط کمتری نسبت به بتن‌های عمل آوری شده در آب، از خود نشان دادند.

در نمونه‌هایی که فقط عایق شده‌اند و رطوبت مخلوط بتن، در عین حال به عنوان آب عمل آوری نیز تلقی می‌گردد، انبساط کمی مشاهده شده است. اطلاعات موجود در مورد مدول ارتجاعی، خزش و نسبت پواسون نشان میدهد که این پارامترها برای هر دو نوع بتن بدون جمع شدگی و بتن معمولی، مشابه هستند.

دوام

بنا به چند دلیل مختلف مانند مقید بودن انبساط بتن، عدم آب‌اند اختگی، ترک خوردگی کم یا عدم ترک خوردگی حاصل از جمع شدگی ناشی از خشک شدن، تراوایی بتن بدون جمع شدگی نسبت به بتن معمولی (با نسبت آب به سیمان معادل ۰/۴ تا ۰/۶) کمتر است.

تجربیات آزمایشگاهی و علمی نشان میدهند که به طور کلی، بتن دارای سیمان ، مقاومت بیشتری در مقابل سایش، فرسایش و تهاجم مواد شیمیایی دارد. همچنین نتایج آزمایشها نشان میدهد که بتن ساخته شده با سیمان منبسط شونده نوع K، که دارای کلینکر سیمان پرتلند نوع ۲ یا ۵ استاندارد ASTM است، در مقابل تهاجم سولفاتها مقاوم است.

این رفتار مشابه بتن ساخته شده با سیمان پرتلند ضد سولفات است. این یافته، در ساخت سازه‌های بهداشتی با استفاده از بتن با سیمان نوع K از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

چنانچه طراحی، جای دادن و عمل آوری بتن بدون جمع شدگی به نحو مطلوبی انجام پذیرد، مقاومت این بتن در مقابل چرخه‌های یخ زدن – آب شدن، و پوسته شدن ناشی از مواد یخ زدا، همانند بتن معمولی است.

به طور کلی، استفاده از مقدار معینی ماده حباب هواساز در بتن بدون جمع شدگی، مقداری هوا ایجاد میکند که میزان آن و فاصله بین منافذ ایجاد شده، با مقادیر نظیر در بتن معمولی قابل مقایسه است. مقایسه کلی بین خصوصیات بتن بدون جمع شدگی و بتن معمولی، در جدول زیر ارائه شده است.

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان
مقایسه بین خصوصیات بتن بدون جمع شدگی و بتن معمولی
مقایسه بین خصوصیات بتن بدون جمع شدگی و بتن معمولی

کاربرد بتن بدون جمع شدگی

از سال ۱۹۶۰ استفاده از سیمان‌های منبسط شونده به منظور ساخت هر دو نوع بتن‌های بدون جمع شدگی و خود تنیده در بسیاری از کشور‌ها آغاز گردیده است. گزارشهای متعددی در مورد کاربرد صنعتی این نوع بتن‌ها در کشور‌های ژاپن ،شوروی ،ایالات متحده در منابع منتشر شده ، به چشم می‌خورد.

بعضی از سازه‌هایی که در ایالات متحده با استفاده از بتن بدون جمع شدگی ساخته شده‌اند ، در جدول زیر شرح داده شده‌اند . ظاهرا بیشترین کاربرد این نوع بتنها در اعضای سازهای مانند دالها، تیرهای پیش تنیده و سقفها بوده است. بنا به دلایل مبرهن، صدها مورد از کاربرد این نوع بتنها در ساخت سازه‌های آب و فاضلاب مانند مخازن آب، واحدهای تصفیه آب، مخازن سرد کننده و استخرها گزارش شده است. دو کاربرد اخیر از این نوع بتنها، در زیر شرح داده میشود:

ساخت یک انبار در میدوست، شامل دال کف با ۱۵۰ میلیمتر ضخامت و ۱۸۶۰۰۰ متر مربع سطح روی زمین، به گونه‌ای که از کمترین میزان درز و ترک برخوردار بوده و قادر باشد که بارهای سنگین ثابت و متحرک لازم را حمل کند، نیاز بود. در صورت استفاده از بتن با پرتلند معمولی، لازم بود که ۵۰ درصد آرماتورهای کف در محل درزها بریده شوند و عمل ایجاد درز می‌بایستی ۱۲ ساعت پس از بتن ریزی، با اره صورت می‌گرفت و به طور کلی بتن بایستی در ابعاد ۱۲*۱۲ متر ریخته میشد و سپس با اره، درزهایی در فواصلm ۶*۶ در آن ایجاد می‌گردید.

همچنین بلافاصله بعد از برش، درزها باید تمیز شده و با ماده مخصوص‌اند ود می‌شدند، کل طول درزهای لازم در انبار حدود ۵۴km بود، اما اگر از بتن بدون جمع شدگی دارای سیمان نوع K  استفاده می‌شد، این امکان وجود داشت که بتن ریزی در ابعاد ۲۴*۳۶ متر صورت پذیرد، بدون آن که نیازی به برش با اره باشد. میزان درز مورد نیاز ۱۰٫۵ km بود. کاهش درزها به میزان حدود ۸۰ درصد، با استفاده از بتن بدون جمع شدگی، مزیت بزرگی از نظر ظاهر، ساخت و هزینه تعمیرات در این پروژه است.

ساخت کارخانه تصفیه فاضلاب در هوستون، در سال ۱۹۸۴ به اتمام رسیده است. یکی از نیازهای پروژه، استفاده از بتن بدون جمع شدگی در اکثر قسمتهای سازه از قبیل پی ها، راکتورها، ایستگاه‌های پمپاژ، دال سقفها و تیرها بوده است. هزینه اضافی استفاده از سیمان نوع K با کاهش مصرف آرماتور لازم برای جمع شدگی، بتن ریزی در مقاطع بزرگ، درزهای اجرایی کمتر، و کاهش مصرف نوار آب بند، در مقایسه با بتن با سیمان پرتلند استاندارد متعادل گردید. چنین نتیجه گرفته شده است که در سازه‌های بدون ترک، دقت بیشتر در بتن ریزی حتی در هوای گرم، از ارزش خاصی برخوردار است.

برخی از کاربرد‌های دیگر بتن بدون جمع شدگی:

  1.  روسازی فرودگاه
  2. ساختمان پارکینگ
  3. ساختمان اداری و سازه پارکینگ
  4. انبار سردخانه
  5. دال‌های کف انبار صنعتی
  6. کف سازی مکان‌های پرتردد مثل کفسازی پمپ بنزین ها
  7. محوطه سازی و کفسازی سوله‌های صنعتی
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده
بعضی از کاربرد‌های بتن بدون جمع شدگی در ایالات متحده

  

مقایسه بین درزهای اجرایی در دال‌های بتنی با (الف) سیمان پرتلند، ب) سیمان بدون جمع شدگی
مقایسه بین درزهای اجرایی در دال‌های بتنی با (الف) سیمان پرتلند،
ب) سیمان بدون جمع شدگی

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی یونیکس UNIX

افزایش زمان حالت خمیری و کارایی ملات سنگ مصنوعی

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع آلپاین ALPINE

زودگیر کننده‌ ملات، دارای کلر

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی رزیکس RESIX

افزایش آب‌بندی و مقاومت فشاری و خمشی موزاییک پلیمری

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع اسکیمو ESKIMO

زودگیر بتن بدون کلر

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن لیکو LICO

افزایش زمان گیرش بتن در هوای گرم

افزودنی بتن

دیرگیر پمپ بتن پامپر PUMPER

ویژه جابجایی پمپ در هوای گرم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن رادون RADON

حفظ اسلامپ طولانی، ویژه بچینگ و بتن‌ریزی در هوای گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonخرید و مشاوره افزودنی های بتن
پیام در واتساپ
به کمک نیاز دارید؟
سلام
چطور میتونم کمکتون کنم؟