۲ روش گرم کردن بتن و افزایش دمای بتن در هوای سرد و فصل زمستان

گرم کردن بتن و افزایش دمای بتن در هوای سرد و فصل زمستان

تولید بتن در فصل زمستان معمولا با مشکلاتی همراه است. اغلب به علت سردی و برودت بیش از اندازه هوا، تولید، حمل بتن، بتن ریزی با معضلاتی رو به رو هستیم که گاهی در نتایج مقاومت فشاری بتن، گاهی در گیرش بتن و مواردی از این قبیل باید تهمیداتی اندیشیده شود. از جمله کارهایی که در فصل سرما می توان انجام داد گرم کردن بتن (افزایش دمای بتن) به روش های مختلفی است که در این مقاله مفصل به این موارد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. پیشنهاد ما این است که مطلب بتن ریزی در هوای سرد را نیز مطالعه کنید.

روش های گرم کردن و افزایش دمای بتن در هوای سرد

به منظور گرم کردن بتن در هوای سرد روش های مختلفی وجود دارد که از آن ها استفاده می شود. یکی از ساده ترین روش های افزایش دمای بتن در زمستان گرم کردن مصالح مورد استفاده در اختلاط بتن می‌باشد. بهترین مصالح نیز برای گرم کردن به ترتیب آب و سنگدانه بتن می باشد. در ادامه به جزییات گرم کردن بتن، تجهیزات و محاسبه گرمای مورد نیاز گرم کردن آن ها می پردازیم.

۱- گرم کردن و افزایش دمای آب بتن

یکی از روش های رایج و کم هزینه و موثر به منظور افزایش دمای بتن، گرم کردن آب بتن می‌باشد.

همانطور که در شکل زیر دیده می‌شود آب با دماهای مختلفی برای تولید بتنی با دمای ۶۰ درجه فارنهایت (۱۵ درجه سانتی گراد) در صورت مصرف سنگدانه‌ها با دماها و رطوبت‌های مختلف، باید استفاده شود.

درصد رطوبت کل سنگدانه معمولاً نزدیک به نصف درصد رطوبت ماسه است. اگر ماسه کاملاً خشک نباشد، آب گرم به تنهایی قادر به ساخت بتن ۱۵ درجه سانتی گراد با سنگدانه یخ زده نیست. در صورتی که دمای هوا کمتر از دمای ۴۵ درجه فارنهایت (۷ درجه سانتی گراد) باشد، استفاده از آب گرم متداول است.

در صورتی که سیمان با آب خیلی گرم مخلوط شود، گیرش بسیار سریع اتفاق می‌افتد. اما برای جلوگیری از این اتفاق از چه راهکاری می توان استفاده کرد. برای جلوگیری از‌این مسئله که ممکن است در دمای پایین و در اختلاط مستقیم آب با سیمان اتفاق بیفتد، می‌توان آب و سنگدانه را برای مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه قبل از اضافه کردن سیمان مخلوط نمود. حتی اگر آب و سنگدانه دمایی بیش از دمای ۱۰۰ درجه فارنهایت (۳۷ درجه سانتی گراد) داشته باشند.

این امر زمان اختلاط را به دو دلیل افزایش می‌دهد، یکی به خاطر تأخیر مذکور و دیگر‌ اینکه سیمان و سنگدانه قبل از وارد شدن به مخلوط کن با هم مخلوط نمی‌شوند.

آب تا دمای ۱۵۰ درجه فارنهایت (۶۵ درجه سانتی گراد) در بعضی کارگاه‌ها با مخلوط سیمان و سنگدانه سرد مخلوط شده است و آب تا دمای حتی دمای ۲۰۰ درجه فارنهایت (۹۳ درجه سانتی گراد) می‌تواند با مخلوط کردن آن با سنگدانه سرد به مدت ۳۰ ثانیه و قبل از اضافه شدن سیمان در بتن استفاده شود.

دمای آب مورد نیاز برای ساخت بتنی با درجه حرارت F◦60(C◦15). وزن مصالح در بتن برای یک یارد مکعب شامل سیمان 516 پاند در F◦80، سنگدانه (SSD) حدود 3225 پاند و در دمای نشان داده شده و آب کلاً 270 پوند می‌باشد.
دمای آب مورد نیاز برای ساخت بتنی با درجه حرارت دمای ۴۵ درجه فارنهایت (۷ درجه سانتی گراد). وزن مصالح در بتن برای یک یارد مکعب شامل سیمان ۵۱۶ پاند در ۸۰ درجه فارنهایت، سنگدانه (SSD) حدود ۳۲۲۵ پاند و در دمای نشان داده شده و آب کلاً ۲۷۰ پوند می‌باشد.

میزان گرمای مورد نیاز به دما و ظرفیت دستگاه بستگی دارد. بتن‌های روزانه و تجاری معمولاً در هوای نزدیک صفر با دمای بین ۷۰-۵۵ درجه فارنهایت (۲۱-۱۲ درجه سانتی گراد) و در دمای کاملاً زیر صفر با دمای بین ۸۰-۶۰ درجه فارنهایت ( ۲۶-۱۵ درجه سانتی گراد) عرضه می‌گردد. بتن حجیم معمولاً با دمای حدود ۶۰-۴۰ درجه فارنهایت (۱۵-۴ درجه سانتی گراد) تولید می‌شود.

در یک دستگاه تولید حرارت که باید آب را از ۶۰ درجه فارنهایت (۱۵ درجه سانتی گراد) به ۱۸۰ درجه فارنهایت (۸۲ درجه سانتی گراد) با راندمان ساعت/یارد، مکعب/پوند ۲۰۰ به مقدار ۲۴۰۰۰۰۰=(۶۰-۱۸۰)۲۰۰×۱۰۰، Btu در ساعت حرارت نیاز است.

بیشتر بخوانید  7 روش خنک کردن بتن (کاهش دمای بتن در تابستان)

با در نظرگیری ۱۵ درصد افت در لوله‌ها، نیاز به حداقل bhp 82.5=33472÷۱٫۱۵×۲۴۰۰۰۰۰ یا حدود ساعت/پاند ۲۷۱۸ =۱۰۱۵٫۶÷۱٫۱۵×۲۴۰۰۰۰۰ بخار در psig 15 (پوند بر‌اینچ مربع گیج) در سطح دریا اگر دمای بخار به دمای ۱۸۰ درجه فارنهایت (۸۲ درجه سانتی گراد) در حرارت دادن آب کاهش یافته و کیفیت بخار ۱۰۰ درصد باشد.

مقدار ۱۰۱۵٫۶ از جداول فشار برای بخار اشباع (۱۰۰ درصد کیفیت) به دست می‌آید و برابر اختلاف در کل حرارت ۱ پوند بخار در psia 29.7 و کل حرارت آب در ۱۸۰ درجه فارنهایت ( درجه سانتی گراد ۸۲) می‌باشد. اگر کیفیت بخار ۹۰ درصد باشد میزان ۲۹۹۶ پوند بخار در هر ساعت مورد نیاز است.

با افشانک‌هایی در داخل آب و وارد کردن بخار و متراکم کردن آن می‌توان آب را گرم نمود. یک افشانک با لوله ۲ اینچی با ۳۲ سوراخ به قطر ‌اینچ ۰٫۲۵ با سیستم مخلوط کردن بخار و آب، حرارتی معادل ۲۴ گرم در لیتر با افزایش دمای ۸۰ درجه فارنهایت در psig 5 فشار بخار در افشانک و یا به میزان ۳۶ گرم در دقیقه حرارت در psig 15 تولید می‌کند. از یک کنترل که توسط تنظیم کننده دما کار می‌کند دمای آب کنترل می‌شود.

دیگ‌های تولید بخار در صورتی که آب تغذیه کننده آن نیاز به تصفیه نداشته باشد، اقتصادی ترین وسیله گرم کردن آب با سرعت و به مقدار زیاد است لیکن اگر نیاز به آن باشد تا از پوسته شدن و لجن جلوگیری شود، استفاده از مقدار زیاد بخار برای تصفیه بسیار گران خواهد بود. تقریباً به میزان یک پوند بخار برای هر ۸ پوند آب مخلوط در ۱۸۰ درجه فارنهایت (۸۲ درجه سانتی گراد) به کار می‌رود.

در قسمت مخلوط کن نمی‌توان بخار وارد نمود زیرا با وارد کردن بخار وزن آب افزایش می‌یابد.

مخزنی که آب در آن گرم می‌شود باید مجهز به هواکش و لوله سرریز باشد. لوله‌های مارپیچی بخار در یک مخزن آب بدون افت آب دیگر بخار می‌توانند آب را گرم کنند زیرا در‌این حالت بخار متراکم شده به دیگ بخار برمی‌گردد. برای جبران آب از دست رفته در اثر چکه کردن از منافذ قسمت تأمین آب جبرانی و تصفیه در سیستم نیاز است. میزان سطح لازم لوله در هر فوت مربع از رابطه زیر به دست می‌آید.

که در آن W میزان پوند وزن آب گرم شده در ساعت، t2 دمای بخار در فشار تولید شده، t1 دمای اولیه آب، t2 دمای نهایی آب همه برحسب فارنهایت و U ضریب انتقال حرارت به Btu در فوت مربع سطح لوله‌ها در ساعت می‌باشد.

برای تراکم بخار به آب ساکن در مخزن مقدار U معمولاً ۱۲۵ برای لوله‌های باریک و حدود ۱۰۰ برای لوله‌های و شاید در حد ۵۰ برای لوله فولاد قدیمی‌باشد. مقادیر U برای آب گرم به آب حدود نصف آن برای بخار به آب می‌باشد. در مثال بالا برای تولید ۱۰۰ یارد مکعب در ساعت و ۲۰۰ پوند بر یارد مکعب آب اضافه شده گرم شده از F◦۶۰ تا F◦۱۸۰ با استفاده از بخار psig 15، سطح خارجی لوله لازم برابر:

بوده که معادل ۲۶۶ فوت لوله به قطر ۲٫۵ ‌اینچ می‌باشد. لوله کوچکتر افت فشار بیشتری را‌ ایجاد می‌کند. افت‌های فشار را می‌توان با استفاده از سیستم لوله‌های مارپیچ به صورت موازی، کاهش داد.

نوع گرم کننده‌های آب سری دارای لوله‌های مارپیچی بخار ساخته شده در مقاطع بزرگ شده لوله آب هستند.‌

این سیستم روی ورودی یک منبع آب نصب می‌شود و آب در حین ورود و جریان یافتن در لوله که به طور خودکار کنترل می‌شود، گرم می‌کند. در‌این سیستم به علت‌اینکه هم آب و هم بخار در حرکتند، انتقال حرارت بهبود می‌یابد و نسبت به مخزن‌های با مارپیچ حرارت سطحی کمتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید  روش ساخت و تولید بتن خودتراکم به همراه نکات فنی و اجرایی

برای شروع ممکن است مقداری گرمای اضافی در منبع نیاز باشد تا جبران افت حرارتی مخزن را بنماید.

آب گرم کن‌های واحدی با مارپیچ‌های مختلف که با نفت سبک یا گاز کار می‌کنند و دارای سیستم خودکار شروع و کنترل دما هستند نیز برای گرم کردن آب استفاده می‌شوند.‌این سیستم سریع بوده و آب را زود گرم می‌کند و با هزینه کمتر و فضای کمتر نسبت به دیگ‌های بخار می‌باشد.

راندمان‌این نوع آب گرم کن‌ها حدود ۷۰ درصد سوخت ورودی است. نسبت به دیگ‌های بخار یا تولیدکننده‌های بخار حساس به تصفیه آب نمی‌باشند زیرا مواد معدنی کمتری در دماهای گرم کردن متداول در آن رسوب می‌کنند. میزان حرارت واحدهای متداول از‌این نوع حدود ۱۷۵۰۰۰ تا Btu/h 1000000 می‌باشد.

تولیدکننده‌های بخار (ژنراتورها) از نوع سریع در عرض چند دقیقه از نقطه سرد تولید بخار می‌کنند. معمولاً برای کرم کردن‌این نوع از گاز استفاده می‌شود.‌این سیستم نسبتاً متراکم و با هزینه کم بوده ولی ظرفیت و دوام آن محدود است. در اکثر موارد بخش تصفیه آب و حداقل نرم کردن آب (کاهش سختی) در آن مورد نیاز است. ظرفیت متداول‌این سیستم bhp 30-5 می‌باشد.

دیگ‌های بخار بسته از واحدهای متعدد لوله‌های آتش که به طور خودکار عمل نموده و معمولاً در ظرفیت‌های از ۵۰ تا bhp 300 هستند و دارای سیستم‌های عایق و آتش زا و کنترل می‌باشند، تشکیل شده اند. واحدهای بزرگتر از ۴۰۰ تا bhp 700 نیز وجود دارند.

سوخت معمول آنها گاز طبیعی تنظیم شده تا Btu/ft3 1000 یا نفت سوخت با درجات ۱ تا ۳ (سبک، متوسط و سنگین خانگی) یا درجات ۴ تا ۶ (سبک، متوسط و سنگین صنعتی) می‌باشد. درجات ۵ و ۶ نیز معروف به نوع B و C هستند. مقدار کالری آنها بین ۱۸۵۰۰ تا Btu/Pond 20000 (حدود ۱۴۰۰۰۰ تا Btu 150000 برای هر گالن آمریکایی) است.

نفت صنعتی معمولاً قبل از استفاده باید حرارت داده شوند. زغال که‌اینک کمتر در کارگاه‌های بتن سازی استفاده می‌شود دارای ۷۰۰۰ تا Btu/Pond 14000 ارزش حرارتی است. راندمان تبدیل سوخت دیگ‌های بخار برای زغال حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد و برای نفت و گاز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌باشد.‌

این راندمان‌ها مربوط به بار عادی و ثابت است و در عمل مصرف سوخت به علت گرم کردن و راه اندازی در بارهای مختلف بیشتر است. برای اشتعال نیاز به مقدار زیادی هوای تازه مثلاً حدود ۱۰ فوت مکعب برای فوت مکعب گاز می‌باشد.

با آنکه واحدهای دیگ‌های بخار می‌توانند آب یا روغن را گرم کنند ولی عموماً برای تولید بخار استفاده می‌شوند. چه از دیگ‌های بخار با فشار بالا (بیش از psig 15) و یا فشار کم استفاده شود نیاز به تنظیم کننده‌های متعدد و لوله و بخار در‌این سیستم‌ها می‌باشد. در دیگ‌های با ظرفیت و فشار ثابت نیاز به نیروی انسانی عامل می‌باشد. در بعضی سیستم‌های بخار عملیات با راندمان بیشتر در فشارهای کمی‌بالایا پایین اتمسفر با استفاده از پمپ‌های خلأدر متراکم کردن در خط برگشت انجام دهند.

معمولاً سیستم تصفیه آب تغذیه برای حفظ سرمایه گذاری و بالا نگه داشتن راندمان در دیگ بخار لازم است دیگ‌های بخار ثابت با ظرفیت‌های بالا برای مکان‌هایی که به طور دائم باید تولید بخار گرد بسیار مناسب می‌باشند.

توصیه‌ها و مطالب مربوط به به دیگ‌های بخار بسته برای‌این نوع نیز صادق هستند. وجود مخازن ذخیره آب گرم برای کاهش اندازه سیستم‌های گرم کننده که برای تولید مدت طولانی به کار می‌روند، بسیار مفید می‌باشد.

در کارگاه‌های کوچکتر از مخازن ذخیره ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گالن استفاده می‌کنند و در کارگاه‌های بزرگ مخزن تا ۲۰۰۰۰ گالن هم به کار رفته است. مخزن و لوله‌ها باید عایق بندی شوند. مخازن بزرگ گاه تا ۱ متر زیر خاک دفن می‌شوند و می‌توانند سیستم عایق بندی خوبی‌ایجاد کنند و اغلب به هنگام شب که سیستم حرارتی با ظرفیت کمتر کار می‌کند، می‌تواند حرارت یابد.

بیشتر بخوانید  ساخت مخلوط های آزمایشگاهی بتن

با مخازن کوچک دمای آب اختلاط توسط ترموسنات دستگاه تنظیم می‌شود. دمای آب در تانک‌های بزرگ را می‌توان نزدیک به دمای ماکزیمم و حداکثر استفاده نگه داشت و دمای آب اختلاط با یک شیر مخلوط مجهز به ترموستات آب گرم و سرد را برای رسیدن به دمای لازم مخلوط می‌کند.

حرارت دادن یک مخزن بسته (نگهداری شده تحت فشار و پُرآب) توسط لوله‌های بخار یا چرخش آب از میان گرم کننده‌های آب توسط پمپی با مشخصات gpm 50-30 با ارتفاع آب ft 120-80  انجام می‌شود.

پمپ باید قادر به حرکت مقداری آب که در اثر گرما تا F◦۴۰ افزایش در فشار لازم برای غلبه بر اصطحکاک در گرم کننده و لوله‌ها باشد.

مخازن مدفون در زمین باید تقریباً پر بوده و یا خوب مهار شوند تا دچار شناور شدن نشوند. مخازن باز کوچک (نه تحت فشار) معمولاً بالای دستگاه پیمانه کن قرار دارند و از آب گرم کن پر می‌شوند.‌این امر با گردش آب از میان گرم کننده با لوله‌های بخار انجام می‌شود.

اندازه مخزن ذخیره از روی میزان نیاز و ظرفیت گرم کننده تعیین می‌شود. به عنوان مثال در یک کارخانه بتن آماده برای ۱۰ ساعت کار مداوم مقادیر بتن زیر را برای نقطه اوج ۵۰۰ یارد مکعب در یک روز زمستان تولید می‌کند: ۹۴، ۷۰، ۶۵٫۵، ۴۶٫۵، ۵۹، ۴۴٫۵، ۴۶، ۴۹٫۵، ۲۰، ۵

ارتباطات در یک مخزن بسته که آب گرم در آن چرخش می‌کند
ارتباطات در یک مخزن بسته که آب گرم در آن چرخش می‌کند

آب در مخزن ۱۷۵ درجه فارنهایت در شروع روز حرارت داده می­شود و باید بالای حداقل دمای نگهداشته شود. شیر گرم کننده آب یا بخار در  ۱۷۴ و ۱۷۶ درجه فارنهایت قطع و وصل می­شود.

متوسط یک یارد مکعب یاز به ۲۳۰ پوند آب اضافه شده دارد و آب تهیه شده در دمای می­باشد. گرم کننده ای که بتواند بیش از نیمی از بار در نقطه اوج و ساعت پرمصرف را بدهد باید.

حرارت تولید می­کند. بنابراین یک گرم کننده با حدود Btu/h ۱۵۰۰۰۰۰ مورد نیاز است. این گرم کننده می­تواند سریعتر از مورد نیاز آب ۱۶۵ تولید کند. اگر تولید کمتر از

باشد. بنابراین در زمان ۳ ساعت تقاضا بیش از تولید خواهد بود. در طول این مدت تقریباً

مصرف شده است و ۱۵۰۰۰۰۰*۳=۴۵۰۰۰۰۰ Btu/h  حرارت داده شده است و بنابراین  Btu/h ۱۳۰۶۳۵۰ باید از مخزن ذخیره بدون کاهش دما بیش از تامین گردد.

لذا حداقل  آب یا ۱۶۱۱۰۰ گالن آمریکایی از مخزن مورد نیاز است( وزن آب ۸٫۱۳ پوند بر گالن در دمای  می­باشد).

بامحدود کردن مقدار آب تغذیه شده به مخزن به مقدار

ساعت/پوند ۱۳۶۳۶ = ( ۱۷۰-۶۰ )۱۵۰۰۰۰۰(مناسب برای ساعت/ یارد مکعب ۵۹٫۳)

و استفاده از آب گرم ذخیره شده هنگامی که تولید به بیش از ساعت/یارد مکعب ۵۹٫۳ می­رسد، حداقل اندازه مخزن ذخیره برای استفاده بالا (با کاربرد گرم­کن Btu/h ۱۵۰۰۰۰۰) برابر است با:

باحدود ۱۴۶۱ گالن آمریکایی حجم مخزن ذخیره است.

در صورتی که بت.ان سیستم گرم کننده را ۲۴ ساعت به کار انداخت، نوع دیگر حل مسئله بالا که اقتصادی تر به نظر می­رسد این است گه اندازه گرم کننده را بر اساس کل حرارت لازم برای بیش از ۲۴ ساعت به دست آورد،۵۰۰*۲۳۰*)۱۷۰-۶۰(/۲۴=۵۲۷۰۸۳ Btu/h یا حدود Btu/h ۶۰۰۰۰۰ (مناسب یارد مکعب/ ساعت ۲۳/۷) نمود. حداقل حجم مخزن مورد نیاز برابر است با:

 عدد محاسبه شده به واحد تعداد گالن آمریکایی می باشد.

در مثال اول ذکر شده در بالا فرض بر این است که مخزن ذخیره همواره پر از آب در دمای ب%

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی یونیکس UNIX

افزایش حالت خمیری زمان و کارایی ملات سنگ مصنوعی

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع آلپاین ALPINE

زود گیر کننده‌ ملات، دارای کلر

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی رزیکس RESIX

افزایش آب بندی و مقاومت فشاری و خمشی موزاییک پلیمری

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع اسکیمو ESKIMO

زودگیر بتن بدون کلر

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن لیکو LICO

افزایش زمان گیرش بتن در هوای گرم

افزودنی بتن

دیرگیر پمپ بتن پامپر PUMPER

ویژه جابجایی پمپ در هوای گرم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن رادون RADON

حفظ اسلامپ طولانی، ویژه بچینگ و بتن‌ریزی در هوای گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonخرید و مشاوره افزودنی های بتن
پیام در واتساپ
به کمک نیاز دارید؟
سلام
چطور میتونم کمکتون کنم؟