جداول مخلوط‌های آماده

به کارگیری مخلوط‌های تعیین شده قبلی در پروژه‌های کوچک را می‌توان مقبول تلقی کرد، به شرطی که استفاده کننده قادر به تشخیص صحیح در انتخاب دست بالا برای ضریب اطمینان زیاد باشد. این مخلوط‌ها ممکن است به عنوان راهنمای طرح مخلوط‌های آزمایشی نیز مورد استفاده قرار گیرند. جداول زیر را می‌توان بدین منظور استفاده نمود. این مخلوط‌ها برای ماسه طبیعی و شن یا سنگ با دانه بندی خوب و توده ویژه برابر با ۲٫۶۵ برای هر دو نوع سنگدانه طرح شده اند. مقاومت‌های فشاری مربوطه را می‌توان به طور تقریبی از جدول زیر حاصل نمود. اگر استفاده از سرباره مد نظر باشد، حجم جامد سنگدانه درشت را محاسبه نموده و آن را با حجم جامد معادل سرباره جایگزین نمایید. به ازای هر mm25 افزایش با کاهش در اسلامپ به میزان ۳ درصد آب واحد حجم بتن را افزایش یا کاهش دهید، سپس سنگدانه ریز را با یک تغییر معادل در حجم آب افزایش یا کاهش دهید. در صورت استفاده از ماسه شکسته، ماسه را ۳ درصد افزایش دهید و آب را m3/kg 9 افزایش دهید و تغییر مناسب را نیز در حجم جامد سنگدانه درشت ایجاد نمایید. هنگامی‌که بتن با کارآیی کمتر جهت استفاده در رویه‌ها مد نظر باشد، ماسه را به میزان ۳ درصد و آب را m3/kg 6 کاهش داده، تغییر مربوط در حجم جامد را انجام دهید. در کلیه موارد، جهت اصطلاحات در کارگاه باید روش اصلاح مخلوط آزمایشی به کار گرفته شود.

روابط دانسیته و حجم در بتن

جهت انجام محاسبات مربوط به حجم جامد مطلق ذکر روابط بین دانسیته و حجم خالی از فایده نیست. اگر پارامترهای زیر را چنین علامت گذاری کنیم:

S = توده ویژه

D = دانسیته (m3/kg)

W = وزن (kg)

V = حجم (m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط اساسی زیر را خواهیم داشت:

                                                                        m3/kg1000 = وزن حجمی‌آب

                                                                                 S1000= D

                                                                                   D.V = W

                                                                             S.V1000 = W

V=W/1000s=W*1/D

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *