۹ تاثیر میکروسیلیس در بتن: خواص پودر میکروسیلیس بر بتن

میکروسیلیس و فرآورده های آن به عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی بتن شناخته می‌شود. میکروسیلیس معمولا به منظور بهبود خواص بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر میخواهید میکروسیلیس را بیشتر و بهتر بشناسید پیشنهاد میکنم مقاله قبلی شناخت کامل میکروسیلیس را مطالعه کنید. در این مطلب ۹ تاثیر میکروسیلیس در بتن و مشخصه‌های آن را بررسی کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در سال‌های اخیر استفاده از میکروسیلیس و فرآورده‌های آن که توسط بسیاری از شرکت‌های تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان همانند رامکا، آبادگران و… تولید می‌گردد، رو به افزایش است.

پودر میکروسیلیس
پودر میکروسیلیس

در هر پروژه با توجه به اهداف مورد نیاز آن مانند مقاومت فشاری بالا و یا دستیابی به بتن نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر یخ زدگی، همچنین روانی و دمای بتن تازه، مقادیر متفاوتی از میکروسیلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی میتوان گفت میکروسیلیس بر تمام آیتم‌های مقاومتی بتن از جمله مقاومت فشاری، کششی، خمشی، ضربه‌ای و سایشی تاثیر مثبت می‌گذارد. همچنین با کاهش نفوذپذیری بتن، بر تمام مشخص‌های دوامی بتن نیز تاثیر مثبت دارد.

تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت بتن

همانطور که گفته شد استفاده از میکروسیلیس در بتن باعث افزایش انواع مقاومت بتن می‌گردد که در ذیل به تفصیل به ۵ نوع مقاومت بتن پرداخته می‌شود :

 • مقاومت فشاری بتن
 • مقاومت کششی بتن
 • مقاومت خمشی بتن
 • مقاومت سایشی بتن
 • مقاومت بتن در برابر ضربه

در ابتدا از تاثیر میکروسیلیس بر مهم‌ترین و رایج‌ترین مقاومت بتن یعنی مقاومت فشاری بتن شروع می‌کنیم :

 • تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

متداول‌ترین آزمایش در بین آزمایشات بتن سخت شده، آزمایش مقاومت فشاری می‌باشد.

در بسیاری از تحقیقات انجام شده بر روی مقاومت فشاری ملات‌ها و بتن‌های حاوی میکروسیلیس، افزایش قابل توجهی در مقاومت فشاری بتن مقایسه با ملات‌ها و بتن‌های معمولی ایجادشده است.

عوامل متعددی بر میزان بهبود مقاومت بتن در مخلوط‌های حاوی میکروسیلیس اثر می‌گذارد که اصلی‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

 • نسبت آب به سیمان
 • خواص سیمان و مقدار آن
 • خواص سنگدانه و مقدار آن
 • طرح اختلاط بتن
 • مواد افزودنی بتن
 • عمل آوری بتن

تفاوت در مقاومت بالاتر ناشی از افزودن میکروسیلیس می‌باشد، همان گونه که در شکل زیر ملاحظه می‌گردد:

رابطه میان نسبت wc و مقاومت در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس
رابطه میان نسبت wc و مقاومت در بتن‌های حاوی میکروسیلیس

مقاومت فشاری ملات‌ها با سیمان‌های مختلف و حاوی ۱۰٪  میکروسیلیس در حدود ۳۰٪ تا ۵۰٪ بالاتر از مقاومت نظیر سیمان‌های ساده در ۲۸ روز می‌باشد.

مقاومت ملات‌های حاوی میکروسیلیس به نسبت آب به سیمان بستگی دارد. در یک نسبت آب به سیمان ۰٫۴۸ تا ۱۵٪ جایگزینی میکروسیلیس به جای سیمان مقاومت افزایش یافته و تا ۲۵٪ جایگزینی میکروسیلیس به جای سیمان به آرامی کاهش می‌یابد.

مقاومت فشاری ملات‌های حاوی ۱۰٪ میکروسیلیس با کاهش ریزی سیمان پرتلند کنترلی کاهش می‌یابد؛ اما مقدار آن همیشه از سیمان پرتلند معمولی تا ۲۸ روز بیشتر می‌باشد.

در مخلوط‌های بتن حاوی میکروسیلیس، مقاومت اولیه (تا ۳ روز) ممکن است با مقادیر مختلف بسته به خواص میکروسیلیس مورد استفاده کاهش یابد. به ویژه هنگامی که نسبت آب به سیمان بیشتر از ۰٫۵ باشد.

در یک بررسی، سه سری بتن‌های حاوی میکروسیلیس با و بدون ماده حباب زا مورد استفاده قرار گرفت:

 1. اولین سری شامل ۲۸۴kg/m3 سیمان پرتلند معمولی با جایگزینی ۰٪، ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪ وزنی سیمان توسط  میکروسیلیس و نسبت آب به سیمان ۰٫۶ بود.
 2. سری دوم شامل ۳۴۰kg/m3 سیمان پرتلند، سطوح جایگزینی مشابه میکروسیلیس و نسبت آب به سیمان ۰٫۵ بود.
 3. سری سوم، سیمان به ۴۳۱kg/m3 افزایش یافته و نسبت آب به سیمان به ۰٫۴ کاهش یافت.

مخلوط‌های بتن با افزودنی حباب هوا ساز، حاوی ۵٪ تا ۷٪ هوا بودند. کلیه مخلوط‌ها برای اسلامپ ثابت ۷۵mm تا ۱۰۰mm با افزودن فوق روان کننده با مقادیر مختلف طراحی شدند. شکل زیر نتایج به دست آمده در این بررسی را نشان میدهد.

مقاومت فشاری معمول بتن‌های حاوی دوده سیلیس با و بدون عامل حباب هواساز
مقاومت فشاری معمول بتن‌های حاوی دوده سیلیس با و بدون عامل حباب هواساز

نتایج زیر از این بررسی به دست آمده است:

 • بتن‌های حاوی میکروسیلیس و با نسبت آب به سیمان ۰٫۵ و ۰٫۶ هیچ گونه تغییر عمده‌ای در مقاومت فشاری ۳ روزه نشان نمی دهند، اما با نسبت آب به سیمان ۰٫۴، افزایشی در مقاومت فشاری با افزایش مقدار  میکروسیلیس از ۵٪ به ۱۵٪ را نشان می‌دهند.
 • صرف نظر از نسبت آب به سیمان در مخلوطهای بتن حاوی میکروسیلیس، مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه افزایش یافته و این افزایش متناسب با سطح جایگزینی سیمان با میکروسیلیس می‌باشد.
 • کاهش مقاومت فشاری بتن‌های با و بدون میکروسیلیس در کلیه مخلوط‌های حاوی حباب هوا مشاهده گردید. افت مقاومت در حدود ۵% برای هر درصد حباب هوا می‌باشد.

در یک بررسی دیگر، لولند و هوستد دریافتند که توانایی میکروسیلیس به عنوان یک جایگزین سیمان پرتلند در بتن، ۲ تا ۳ برابر مقدار متناظر با جرم معادل سیمان جایگزین شده می‌باشد، البته به شرط آنکه افزودن میکروسیلیس به همراه استفاده از افزودنی روان کننده در مخلوط باشد.

این به این معنی است که بهترین شکل استفاده از میکروسیلیس به صورت ژل میکروسیلیس می‌باشد.

به منظور تعیین کمی اثر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن، یک ضریب سیمان معادل (ضریب K) پیشنهاد شده است که K معادل جرم سیمان پرتلند لازم برای یک مخلوط بتن می‌باشد تا بتواند افزایش مقاومت یکسانی به‌اند ازه جرم واحد میکروسیلیس را ایجاد نماید.

رابطه میان نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن‌های حاوی میکروسیلیس مانند بتن‌های معمولی می‌باشد، البته به شرط آنکه مقدار میکروسیلیس در ضریب سیمان معادل K ضرب گردد. بر اثر ذرات بسیار کوچک میکروسیلیس، افزودن آن به مخلوط‌های بتن، نیاز مخلوط بتن به آب را بالاتر برده و در نتیجه مقاومت فشاری را کاهش می‌دهد.

این مشکل به راحتی می‌تواند از طریق اضافه کردن افزودنی روان کننده (کاهنده آب) حل شود تا بتن حاوی میکروسیلیس با نسبت آب به سیمان حتی کمتر از بتن با سیمان پرتلند، مقاومت بیشتری داشته باشد.

باید به این مطلب توجه نمود که بتن حاوی میکروسیلیس نسبت به عمل آوری بتن بسیار حساس می‌باشد.

دوره عمل آوری رطوبتی برای بتن‌های حاوی میکروسیلیس مانند دیگر مواد پوزولانی بسیار مهم می‌باشد. خشک شدن اولیه بتن با میکروسیلیس ممکن است منجر به کاهش قابل ملاحظه مقاومت نهایی آن گردد.

بررسی‌ها درباره اثر عمل آوری بر خواص مقاومتی بتن‌های حاوی میکروسیلیس، کاهش تدریجی مقاومت فشاری بین ۹۰ روز تا ۲ سال در بتن‌های حاوی ۱۰٪  میکروسیلیس عمل آوری شده در هوا را نشان داده است، در حالی که نمونه‌های با عمل آوری رطوبتی هیچ گونه کاهش مقاومتی را نشان نداده‌اند .

به نظر می‌رسد که عمل آوری در هوا اثرات نامطلوبی بر مقاومت فشاری بلندمدت هر دو بتن‌های شاهد (کنترل) و حاوی میکروسیلیس بر جای می‌گذارد، اما این اثر برای بتن جاوی میکروسیلیس برجسته‌تر می‌باشد. این پدیده منجر به خود تنشی و ریزترک‌های احتمالی ناشی از خشک شدن بتن می‌گردد.

بتن‌های با مقاومت بسیار بالا را می‌توان با طرح مخلوط مناسب با میکروسیلیس تولید نمود. در سال‌های اخیر، مخلوط‌هایی با مقاومت فشاری ۱۲۰MPa در احداث ساختمانهای بلند در جهان مورداستفاده قرار گرفته است.

 • تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت کششی و خمشی بتن

مقاومت‌های خمشی و کششی بتن‌ها نیز با افزودن  میکروسیلیس به مخلوط‌ها افزایش می‌یابند. رابطه میان مقاومت‌های خمشی، کششی و فشاری در بتن حاوی میکروسیلیس مشابه بتن سیمان پرتلند معمولی می‌باشد.

 • تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت سایشی بتن

مقاومت سایشی بتن‌های حاوی میکروسیلیس به خاطر تشکیل سیلیکات کلسیم سخت و همچنین به خاطر کاهش ابعاد خلل فرج موجود در بتن، افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید  روش تولید سیمان

هـر چـه درصـد میکروسـیلیس بیشـتر باشـد، مقاومت سایشی بتن افزایش می‌یابد و در صورت استفاده حداکثر ۱۰ %میکروسیلیس حدود ۱۵ %بهبود مقاومـت سایشـی در بتن مشاهده شده است، اثرات نسبت آب به سیمان و پرداخت سطحی هم در مقاومت سایشی بـتن خیلـی مهـم هسـتند. مقاومت سایشی بتن نیز با مقاومت فشاری بتن رابطه‌ای منطقی دارد.

آزمایش مقاومت سایشی بتن طبق استاندارد ASTM C779-a  و ASTM C994 انجام می‌شود.

ASTM C779-a مقاومت سایشی بتن
ASTM C779-a مقاومت سایشی بتن
 • تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت بتن در برابر ضربه

مشاهدات و بررسی‌ها نشان داده است که مقاومت ضربه‌ای بتن حاوی میکروسیلیس از بتن‌های معمولی بیشتر است. معمولا بتن‌های دارای میکروسیلیکا انرژی ناشی از ضربه را بهتر مستهلک می‌کنند.
مقاومت در برابر ضربه در بتن با استفاده از استاندارد ACI 544 ارزیابی می‌گردد.

تاثیر میکروسیلیس بر کارآیی بتن

افزودن ذرات بسیار ریز میکروسیلیس به مخلوط‌های بتن، چسبندگی مخلوط را افزایش داده و کمی آن را سفت می‌کند. در نتیجه اسلامپ مخلوط‌های حاوی میکروسیلیس کمتر می‌باشد.

به منظور حفظ کارآیی، توصیه میشود که افزودنی‌های روان کننده (کاهنده آب) در مخلوط‌های بتن حاوی میکروسیلیس استفاده شود.  آزمایش اسلامپ روش مناسبی برای‌اند ازه گیری کارآیی مخلوط‌های بتن حاوی میکروسیلیس به نظر نمی رسد.

بر اثر چسبندگی بتن حاوی میکروسیلیس، این بتن اسلامپ کمتری را نسبت به مخلوط بتن معمولی مشابه نشان میدهد.

هنگامی که انرژی مانند لرزش به بتن تازه اعمال می‌گردد، ذرات کروی شکل میکروسیلیس به عنوان لغزاننده عمل نموده و قابلیت حرکتی بیشتری را به بتن با میکروسیلیس نسبت به بتن معمولی در اسلامپ مشابه می‌دهد. تفاوت میان این دو بتن از طریق روش آزمایش دونقطه ای قابل‌ اندازه گیری می‌باشد.

نیاز به آب در بتن‌های حاوی میکروسیلیس در کارآیی ثابت، برحسب نوع و ریزی ذرات میکروسیلیس تغییر می‌کند. با کاهش ذرات ریز دیگر در مخلوط، می‌توان نیاز آب برای مخلوط‌های بتن جاوی میکروسیلیس را تا حد بیشتری کاهش داد.

تاثیر میکروسیلیس بر جداشدگی و آب‌اند اختگی بتن

افزودن میکروسیلیس به بتن تازه دارای یک اثر تثبیت کنندگی بر خواص جریانی آن میباشد. این موضوع به ذرات بسیار ریز میکروسیلیس مربوط می‌گردد که چسبندگی را افزایش داده و تمایل به جداشدگی و آب‌اند اختگی مخلوط بتن را کاهش می‌دهند.

جداشدگی پایین بتن حاوی  میکروسیلیس موجب جذابیت زیاد و مناسب بودن جهت عملیات پمپاژ و پاشش بتن می‌گردد. استفاده از  میکروسیلیس در بتن امکان ضخامت بیشتر لایه بتن و کاهش قابل توجه برگشت بتن به ویژه برای بتن پاشی رو به بالا را فراهم می‌نماید.

ذرات بسیار ریز میکروسیلیس در مخلوط‌های بتن همچنین‌اند ازه کانال‌های جریان را کاهش داده و موجب چند قطعه شدن مسیرهای آب‌اند اختگی می‌گردد. همین موضوع دلیل آب‌اند اختگی کم یا عدم آب‌اند اختگی بتن حاوی میکروسیلیس می‌باشد.

این نوع بتن نیازمند عمل آوری رطوبتی بیشتری به منظور اجتناب از جمع شدگی پلاستیک به ویژه در محیطهای گرم می‌باشد. پرداخت سطحی نهایی این بتن باید زودتر از بتن عادی آغاز گردد که دلیل آن همین آب‌اند اختگی پایین می‌باشد.

تاثیر میکروسیلیس بر زمان گیرش بتن

بررسی‌ها نشان میدهد که افزودن  میکروسیلیس با مقادیر کم و تا ۱۰٪ به مخلوط بتن معمولی اثر کمی بر زمان گیرش داشته و یا بی اثر می‌باشد.

پیستلی گزارش نموده است که استفاده از ۲۴kg/m3 میکروسیلیس در یک مخلوط بتن حاوی ۲۳۷kg/m3 سیمان پرتلند معمولی، زمان گیرش اولیه و نهایی را به ترتیب ۲۶ و ۲۹ دقیقه افزایش میدهد.

تاثیر میکروسیلیس بر ضریب ارتجاعی ملات و بتن

در بسیاری از بررسی‌ها بر روی ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) ملات‌ها و بتن‌های حاوی میکروسیلیس، افزایش قابل توجهی در مقایسه با ملات‌ها و بتن‌های معمولی مشاهده شده است.

رمضانیانپور و همکاران ضریب ارتجاعی بتن‌های (مدول الاستیسیته بتن) حاوی  میکروسیلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند . نتایج ضریب ارتجاعی سکانتی نمونه‌های بتنی حاوی مقادیر مختلف میکروسیلیس (۶٪ تا ۱۵٪) که در آزمایش‌های خزشی‌اند ازه گیری شده است، در جدول زیر نشان داده شده است.

در حقیقت، نمونه‌های استوانه‌ای mm 80*270 در سنین ۷ و ۲۸ روزه تحت بارگذاری قرار گرفتند.

از آنجا که مدول سکانت به سطح تنش وارده و نیز نرخ بارگذاری مربوط می‌شود، کلیه نمونه‌های این پژوهش تنشی به‌اند ازه ۱۰MPa را تحمل نموده و زمان اعمال این بار در حدود ۱۰ دقیقه بوده است.

ضریب ارتجاعی سکانت بتن‌های حاوی  میکروسیلیس (رمضانیانپور و همکاران)
ضریب ارتجاعی سکانت بتن‌های حاوی  میکروسیلیس (رمضانیانپور و همکاران)

نسبت تنش به مقاومت نمونه‌ها بین ۰٫۱۴ تا ۰٫۲۲ بوده است. همان گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، افزایش سطح جایگزینی با  میکروسیلیس، مدول سکانت بتن را افزایش می‌دهد. باید توجه نمود که آب بندی نمونه‌ها اثری بر ضریب ارتجاعی آنها نداشته است.

تاثیر میکروسیلیس بر تغییر حجم بتن

 • تاثیر میکروسیلیس بر جمع شدگی بتن

جمع شدگی مخلوط‌های بتن حاوی مقادیر مختلف میکروسیلیس توسط تعدادی از پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. کمیته‌های ۹۲-ACI209R  و همچنین CEB-FIP1990 نیز روش‌های پیش بینی را برای جمع شدگی ارائه نموده‌اند .

رمضانیانپور و همکاران جمع شدگی بتن‌های حاوی میکروسیلیس را بررسی نموده‌اند . شکل‌های زیر نتایج جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن‌های حاوی ۶ تا ۱۰ درصد میکروسیلیس را نشان داده و آنها را با دو آیین نامه مقایسه نموده‌اند .

در حقیقت، شکل‌های زیر نشان می‌دهند که در سنین اولیه، هر دو کمیته جمع شدگی ناشی از خشک شدن نمونه‌ها را کمتر از مقدار واقعی تخمین می‌زنند. با این وجود، در سنین بالاتر CEB و ACI به ترتیب جمع شدگی کل را کمتر و بیشتر از مقدار واقعی تخمین می‌زنند.

همچنین این شکل نشان میدهد که میکروسیلیس اثر قابل توجهی بر خشک شدن نمونه‌ها (جمع شدگی کل) نداردمقدار متوسط جمع شدگی کل پس از ۵۸۷ روز از خشک شدن برای نمونه‌های mm 80*270 برابر ۵۲۴ مایکرو کرنش بوده است.

ذکر این نکته درخور توجه است که  میکروسیلیس تا حد قابل توجهی بر جمع شدگی نمونه‌های آب بندی شده اثر می‌گذارد. واضح است که اثر کلی افزودن میکروسیلیس افزایش جمع شدگی خودبه خودی می‌باشد.

این مطلب با نتایج دیگر پژوهشگران تطابق دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سطح جایگزینی  میکروسیلیس، جمع شدگی خودبه خودی بتن افزایش می‌یابد.

جمع شدگی (a) نمونه‌های ۲۷۰mm ۸۰ و (b) نمونه‌های ۲۷۰mm۸۰
جمع شدگی (a) نمونه‌های mm 80*270  و (b) نمونه‌های mm 80*270
جمع شدگی نمونه‌های ۲۷۰mm ۸۰
جمع شدگی نمونه‌های mm 80*270

جدول زیر جمع شدگی کل، جمع شدگی خودبه خودی و همچنین تفاوت میان آنها را به جمع شدگی ناشی از خشک شدن می‌باشد، برای نمونه‌های mm 80*270 پس از ۵۸۷ روز خشک شدن نشان می‌دهد.

همان گونه که مشاهده می‌گردد، افزایش قابل ملاحظه‌ای در جمع شدگی خودبه خودی در سطوح بالای  میکروسیلیس وجود دارد. در واقع، افزودن ۱۰% و ۱۵%  میکروسیلیس، جمع شدگی خود به خودی بتن را به ترتیب تا ۳۳% و ۵۰% افزایش میدهد. اثر میکروسیلیس بر جمع شدگی خودبه خودی از طریق اثر آن بر ساختار حفره‌ای و توزیع‌اند ازه حفرات بتن و نیز واکنش پوزولانی آن قابل توضیح می‌باشد.

با توجه به سلوولد افزودن  میکروسیلیس با سطوح جایگزینی بالا، جمع شدگی خودبه خودی بتن را براثر کوچک سازی توزیع‌اند ازه حفرات افزایش میدهد، چراکه در این صورت تنش مویینه بیشتر می‌گردد.

مقادیر جمع شدگی ناشی از خشک شدن، خود به خودی و کل در نمونه‌های ۲۷۰* ۸۰
مقادیر جمع شدگی ناشی از خشک شدن، خود به خودی و کل در نمونه‌های ۲۷۰* ۸۰

نتایج آزمایشگاهی قبلی بر روی ساختار حفره‌ای ملات‌ها با استفاده از روش تخلخل سنجی با جیوه نشان داده است که با افزایش مقدار میکروسیلیس، توزیع‌اند ازه حفرات به سمت توزیع ریزتری جابجا شده و متوسط‌اند ازه حفرات کاهش یافته و تخلخل کاهش می‌یابد.

مشخص شده است که افزودن  میکروسیلیس و همچنین مقدار آن بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خودخشک شدگی خمیر سیمان تا حد زیادی اثر می‌گذارد. به علاوه واکنش پوزولانی  میکروسیلیس که مشخص شده است که نسبت به خود خشک شدگی حساسیت کمتری دارد نیز موجب افزایش جمع شدگی خودبه خودی می‌گردد.

مقدار بالای جمع شدگی خود به خودی مخلوطهای بتن با مقاومت بالا که در اینجا بررسی می‌شود، بسیار دارای اهمیت می‌باشد، زیرا جمع شدگی خودبه خودی بتن در نتیجه واکنشهای شیمیایی حین هیدراسیون مواد سیمانی اتفاق افتاده و هیچ گونه ارتباطی با انتقال رطوبت از بتن به هوای محیط ندارد.

بیشتر بخوانید  روش اندازه گیری کارایی بتن (آزمایشات)

باید ذکر گردد که لولیکی و همکاران بر این باورند که این جمع شدگی در بتن با مقاومت بسیار بالا پس از ۱۰ روز متوقف می‌گردد. این بررسی نشان میدهد که یکی از راههای کاهش جمع شدگی خودبه خودی و نیز احتمال ترک خوردگی بتن با مقاومت بالا آن است که بیش از ۱۰% میکروسیلیس به بتن افزوده نشود.

 • تاثیر میکروسیلیس بر خزش بتن

بررسی‌ها بر روی خزش بتن‌های حاوی میکروسیلیس نشان میدهد که در شرایط و بار اعمالی مشابه، خزش بتن حاوی میکروسیلیس نسبت به بتن عادی کمتر می‌باشد.

شکل‌های زیر نتایج خزش مخصوص یعنی خزش در واحد تنش، برای نمونه‌های استوانه‌ای mm 80*270 بارگذاری شده در سن ۲۸ روزه را نشان میدهند. از آنجا که نمونه‌ها در معرض تنش فشاری ۱۰MPa در طول کلیه آزمایشهای خزش بوده‌اند ، مقادیر واقعی خزش‌اند ازه گیری شده در آزمایشگاه ۱۰ برابر بیشتر از مقادیر نشان داده شده در این نمودارها می‌باشد.

بیان این نکته قابل توجه است که تنش فوق حتی در ضعیف‌ترین بتن این تحقیق، کمتر از ۳۰٪ مقاومت فشاری آن بوده است. این مطلب به معنی آن است که رابطه میان خزش و بار در کلیه نمونه‌ها خطی بوده است. خزش نمونه‌های آب بندشده که با ورقهای ضدآب آلومینیمی پوشش داده شده بودند، قابل مقایسه با خزش نمونه‌های در حال خشک شدن می‌باشد.

از آنجا که هیچ گونه انتقال رطوبتی بین نمونه‌های آب بندشده و هوای اطراف وجود ندارد، خزش آنها تحت عنوان خزش پایه نامیده میشود. همان گونه که مشاهده می‌گردد، تفاوت میان این خزش و خزش نمونه‌های آب بند نشده یا خزش کل که تحت عنوان خزش ناشی از خشک شدن نامیده می‌شود، در بتن کنترل قابل توجه نبوده و در نمونه‌های حاوی  میکروسیلیس تقریبا برابر صفر می‌باشد.

این بدان معنی است که هیچ گونه‌اند رکنشی میان خزش و جمع شدگی وجود نداشته و عوامل مؤثر بر نرخ خشک شدن، یعنی‌اند ازه نمونه و رطوبت نسبی هوا، هیچ گونه اثری بر خزش نمونه‌های بتنی با مقاومت بالا بررسی شده در اینجا نداشته‌اند .

کمیته‌های ۹۲-ACI209R  و نیز CEB-FIP1990 روشهای پیش بینی خزش را ارائه نموده‌اند . پیش بینی‌های آنها با نتایج بررسی انجام شده توسط رمضانیانپور و همکاران در شکل‌های زیر مقایسه شده است. در حقیقت، شکل‌های زیر نشان میدهند که هر دو کمیته خزش نمونه‌های بررسی شده را بیش از حد واقعی تخمین زده‌اند .

خزش مخصوص نمونه‌های بارگذاری شده در سن ۲۸ روز (رمضانیانپور و همکاران)
خزش مخصوص نمونه‌های بارگذاری شده در سن ۲۸ روز (رمضانیانپور و همکاران)

خزش مخصوص نمونه‌های بارگذاری شده در سن ۲۸ روز (رمضانیانپور و همکاران)
خزش مخصوص نمونه‌های بارگذاری شده در سن ۲۸ روز (رمضانیانپور و همکاران)

همچنین می‌توان دید که میکروسیلیس دارای اثر قابل ملاحظه‌ای بر خزش‌اند ازه گیری شده در آزمایشگاه می‌باشد. این مقادیر برای نمونه‌های بارگذاری شده در سن ۷ و ۲۸ روزه پس از ۴۰۰ روز قرار گیری تحت بار در جدول زیر نشان داده شده است. روشن است که با افزایش نسبت میکروسیلیس، خزش کل بتن کاهش یافته است.

این یافته با نتایج پژوهش‌های دیگر تطابق دارد. دلیل کاهش فوق ممکن است ناشی از مقاومت فشاری بالاتر مخلوطهای بتن حاوی سطوح بالاتر میکروسیلیس در سن بارگذاری باشد؛ زیرا برخی پژوهشگران معتقدند که مقاومت فشاری بیشتر منجر به خزش کمتر می‌گردد.

خزش نمونه‌های ۲۷۰mm*۸۰ (میکرو کرنش)
خزش نمونه‌های ۲۷۰mm*۸۰ (میکرو کرنش)

تاثیر میکروسیلیس بر ریزساختار، تخلخل و نفوذپذیری بتن

ریزساختار بتن تحت تأثیر افزودن  میکروسیلیس به مخلوط قرار می‌گیرد. تأثیر اصلی عبارت است از کوچک سازی ساختار حفرهای خمیر سیمان. تخلخل کل ممکن است با افزودن  میکروسیلیس تغییر نکند اما حفرات بزرگ به حفرات کوچکتر تقسیم شده و در نتیجه ریزساختار خمیر سیمان تغییر می‌نماید .

اثر مقادیر مختلف  میکروسیلیس بر تخلخل در شکل زیر نشان داده شده است:

اثر میکروسیلیس بر تخلخل کل
اثر میکروسیلیس بر تخلخل کل

افزودن  میکروسیلیس به مخلوط بتن همچنین ناحیه انتقال (ITZ) بین خمیر سیمان و سنگدانه‌ها را بهبود می‌بخشد. مقدار هیدروکسید کلسیم در ITZ براثر واکنش پوزولانی میکروسیلیس کاهش می‌یابد.

این امر موجب کاهش تخلخل و نفوذپذیری بتنها در ناحیه انتقال شده و پیوستگی خمیر و سنگدانه‌ها را افزایش می‌دهد. نفوذپذیری بتن همچنین تحت تأثیر افزودن  میکروسیلیس به مخلوطهای بتن قرار دارد. این تأثیر حتی از تأثیر بر مقاومت فشاری نیز مهم‌تر می‌باشد.

در یک کار پژوهشی، یک مخلوط بتن حاوی ۱۰۰kg / m3 سیمان پرتلند، ۲۰٪  میکروسیلیس و یک فوق روان کننده، نفوذپذیری تقریبا مشابه بتن معمولی حاوی ۲۵۰kg / m2 سیمان پرتلند را نشان داده است.

اثر  میکروسیلیس بر نفوذ آب به بتن به وضوح در شکل زیر مشاهده می‌شود. عمق نفوذ آب در بتن حاوی  دوده سیلیسی در حدود ۶ برابر کمتر از بتن معمولی می‌باشد. نفوذپذیری آب در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس همچنین در شکل زیر برای نمونه‌های مغزه‌های بتنی قابل مشاهده می‌باشد.

نفوذ آب به بتن حاوی  میکروسیلیس (1048 DIN)
نفوذ آب به بتن حاوی  میکروسیلیس (۱۰۴۸ DIN)
نفوذ آب به بتن‌های حاوی  میکروسیلیس با مقاومت فشاری تقریبا یکسان شکل 
نفوذ آب به بتن‌های حاوی  میکروسیلیس با مقاومت فشاری تقریبا یکسان شکل

تاثیر میکروسیلیس بر دوام بتن

دوام بتن معمولا با افزودن  میکروسیلیس بهبود می‌یابد. میکروسیلیس می‌تواند خواص شیمیایی و فیزیکی بتن را بهبود بخشد. کاهش هیدروکسیدهای سدیم، پتاسیم و کلسیم در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس مشاهده می‌گردد. یک ساختار حفرهای کوچک سازی شده در بتن سخت شده نیز ناشی از اثر فیزیکی  میکروسیلیس در صورت اضافه شدن به مخلوط بتن می‌باشد.

در زیر چند مورد از اثرات میکروسیلیس بر خواص دوامی بتن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 • تاثیر میکروسیلیس بر کربناسیون ملات‌ها و بتن

میکروسیلیس مشابه دیگر مواد پوزولانی، هیدروکسید کلسیم سیمان را مصرف می‌کند. این امر ممکن است موجب خطر کربناسیون بتن و ملات حاوی  میکروسیلیس گردد. از سوی دیگر، افزودن  میکروسیلیس، نفوذپذیری بتن را کاهش می‌دهد که ممکن است به کربناسیون کمتر منجر گردد.

این دو اثر متضاد میکروسیلیس بر کربناسیون بتن توسط پژوهشگران بسیاری گزارش شده است. با این وجود، نتایج این دو اثر به عوامل دیگری مانند مقدار  میکروسیلیس، نسبت آب به چسباننده و رژیم عمل آوری بتنها وابسته می‌باشد که ممکن است مقدار هیدروکسید کلسیم و نفوذپذیری بتن را کاهش دهد.

در پژوهشی بر روی اثر  میکروسیلیس بر کربناسیون، استفاده از ۲۰٪  میکروسیلیس منجر به کاهش جزئی کربناسیون در مقایسه با مخلوط کنترل شده است.

نرخ کربناسیون می‌تواند به نسبت آب به سیمان بتن به جای افزودن  دوده سیلیسی مربوط گردد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است که در آن  دوده سیلیسی تا ۱۵٪ در بتن‌های با نسبت آب به سیمان مختلف استفاده شده است.

عمق کربناسیون برای نسبت‌های مختلف آب به سیمان
عمق کربناسیون برای نسبت‌های مختلف آب به سیمان

برخی پژوهشگران تلاش نموده‌اند که عمق کربناسیون بتن‌های حاوی میکروسیلیس را به مقاومت فشاری آنها مربوط سازند. آنها نتیجه گرفتند که برای یک مقاومت مشخص بتن کمتر از MPa ۴۰، کربناسیون بتن در بتن حاوی میکروسیلیس متناظر با افزایش نسبت آب به سیمان بیشتر از بتن‌های عادی میباشد.

بتن‌های دارای مقاومت بالای ۴۰MPa متناظر با یک نسبت آب به سیمان پایین، تغییر‌اند کی و یا ناچیزی را در نرخ کربناسیون نشان میدهند. در آزمایش‌های کربناسیون تسریع شده مخلوط‌های بتن مختلف، هیچ گونه تغییر عمده‌ای در بتن‌های با و بدون میکروسیلیس در صورت مشابه بودن طرح مخلوط‌ها مشاهده نشده است.

بتن‌های حاوی میکروسیلیس معمولا با نسبت آب به سیمان پایین طراحی می‌شوند تا دوام آنها بهبود یابد. اگر چنین بتن‌هایی به صورت مناسبی عمل آوری شوند، نباید نگرانی درباره کربناسیون در طول عمر بهره برداری آنها وجود داشته باشد.

 • تاثیر یون‌های کلرید بر دوام بتن‌های حاوی میکروسیلیس

یونهای کلرید در سنگدانه یا آب اختلاط و نیز از نمکهای یخ زدا و آب دریا، لایه غیرفعال محافظ بر روی آرماتور که آن را از خوردگی حفاظت می‌کنند را تخریب می‌نماید. قلیایی بودن محلول حفره‌ای در بتن یک عامل مهم کنترل کننده لایه محافظ آرماتور می‌باشد.

نفوذپذیری بتن همچنین در کنترل نفوذ یون‌های کلرید بسیار مهم می‌باشد. بسیاری از پژوهشگران اثر ترکیبی نفوذپذیری و کاهش خاصیت قلیایی آب حفره‌ای بر خوردگی اعضای بتن مسلح را مطالعه نموده‌اند .

استفاده از میکروسیلیس در بتن‌اند کی خاصیت قلیایی آب حفره‌ای را کاهش داده و موجب کاهش در مقدار آستانه کلرید لازم برای آغاز خوردگی میلگردها می‌گردد. در مقابل، استفاده از میکروسیلیس، نفوذپذیری و انتشار کلرید در بتن را کاهش می‌دهد.

اثر  میکروسیلیس بر انتشار کلرید در خمیرهای سیمان در نسبت‌های مختلف آب به سیمان در شکل زیر نشان داده شده است. استفاده از  میکروسیلیس انتشار یونهای کلرید در خمیر سیمان را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.

استفاده از  میکروسیلیس با درصدهای مختلف برای جایگزینی سیمان پرتلند نشان میدهد که عمل نفوذ کلرید با افزایش مقدار  میکروسیلیس کاهش می‌یابد. شکل زیر نشان میدهد که نفوذ در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس همواره کمتر از مقدار متناظر در بتن‌های سیمان پرتلند معمولی می‌باشد.

بیشتر بخوانید  ترکیبات سیمان

بررسی‌های بسیاری کاهش نفوذ کلرید در ملات‌ها و بتن‌های حاوی  میکروسیلیس را در آزمایش نفوذ کلرید تسریع شده (RCPT) نشان داده‌اند. شکل زیر مقادیر RCPT در ۲۸ روز برای بتن‌های حاوی ۷ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان با مقادیر مختلف سیمان را نشان می‌دهد.

بار عبوری از میان نمونه‌ها از ۳۵۰۰ کولمب در بتن‌های شاهد (کنترل) تا حدود ۱۰۰۰ کولمب در بتن‌های حاوی میکروسیلیس کاهش یافته است.

تأثیر  میکروسیلیس بر انتشار یون‌های کلرید
تأثیر  میکروسیلیس بر انتشار یون‌های کلرید
عمق نفوذ یون‌های کلرید در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس
عمق نفوذ یون‌های کلرید در بتن‌های حاوی  میکروسیلیس

اثر  میکروسیلیس بر نتایج آزمایش نفوذ کلرید تسریع شده (رمضانیانپور)
اثر  میکروسیلیس بر نتایج آزمایش نفوذ کلرید تسریع شده (رمضانیانپور)
 • تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت سولفاتی ملات‌ها و بتن

عملکرد ملاتها و بتن‌های حاوی  میکروسیلیس در محلول‌های سولفاتی بهتر از بتن‌های معمولی بوده است.

این مقاومت به سطح جایگزینی  میکروسیلیس و نوع سولفات بستگی دارد. گزارش شده است که  میکروسیلیس، مقاومت سیمان پرتلند نسبت به حمله‌های سولفات سدیم را به ویژه در سطوح بالای جایگزینی کاهش می‌دهد.

جایگزینی  میکروسیلیس تا ۷٪ رضایت بخش نبوده اما ۱۵٪ جایگزینی سیمان پرتلند معمولی با دوده سیلیسی و استفاده از سیمان پرتلند مقاوم به سولفات، مقاومت ملاتها حتی پس از ۴ سال غرقاب بودن در محلول سولفات را بهبود بخشیده است.

در یک بررسی میدانی برای بیش از ۲۰ سال در اوسلو، بتن ساخته شده از سیمان پرتلند معمولی و ۱۵٪ جایگزینی با  میکروسیلیس، مقاومتی در برابر تهاجم مانند بتن ساخته شده از یک سیمان پرتلند مقاوم به سولفات در معرض آب شیل زاج سفید (l/S03 5g و  ۲٫۸pH) را نتیجه داده است.

در بررسی دیگری از اثر محلول سولفات سدیم ۵٪ بر بتن حاوی ۱۰٪  میکروسیلیس، انبساط و مصرف سولفات در بتن تا حد چشمگیری کاهش یافته است. عملکرد بهتر برای محلول سولفات سدیم ۱۰٪ با جایگزینی ۲۰٪ وزن سیمان با  دوده سیلیسی به دست آمده است. عملکرد ملات‌ها و بتن‌های حاوی  میکروسیلیس در سولفات منیزیم من به محلول سولفات نسبتا متفاوت می‌باشد.

در یک محلول سولفات منیزیم ۳درصد (MgSO4)، مقاومت ملات‌های حاوی ۱۰٪  میکروسیلیس جایگزین سیمان تا ۳ سال پس از ازمایش بهبود یافت؛ اما در محلول سولفات منیزیم ۴٫۲٪ برای ۲ سال، مقاومت ملات‌های حاوی ۱۵٪  میکروسیلیس برای هر دو سیمان پرتلند معمولی و سیمان پرتلند مقاوم به سولفات تا حد چشمگیری کاهش یافت.

عملکرد ضعیف مشابه با افزودن  میکروسیلیس همچنین در تیرهایی از خمیر به ضخامت ۶mm در معرض محلول سولفات منیزیم ۶٫۶۷٪ مشاهده شده است.

همان گونه که در شکل زیر مشاهده می‌گردد، تفاوت زیادی میان میزان آسیب در سیمان پرتلند نوع I با ۱۰٫۵۲٪ C 3 A و سیمان پرتلند نوع V با ۲٫۲۶٪ C 3 A وجود نداشته، اما در هر دو مورد، جایگزینی ۱۵٪  میکروسیلیس موجب کاهش مقاومت و افزایش افت وزن شده است.

در ملات‌های حاوی  میکروسیلیس و در معرض یک محلول منیزیم، لایه سطحی واکنش ثانویه کمتری را نسبت به ملات سیمان معمولی نشان داده است.

این امر ناشی از تشکیل یک لایه دوگانه سطحی نازکتر از بروسیت و گچ و رسوب کمتر گچ می‌باشد. با وجود واکنش ثانویه کمتر، درجه کلی خرابی سطح در ملات‌های حاوی  میکروسیلیس بیشتر از مقدار متناظر در ملات‌های سیمان پرتلند معمولی بوده است.

تغییرات طول، وزن و مقاومت فشاری ملاتهای قرار گرفته در معرض محلولهای ۱۰ بز ,Na2SO و MgSO4 %۷/۷
تغییرات طول، وزن و مقاومت فشاری ملاتهای قرار گرفته در معرض محلولهای ۱۰ بز ,Na2SO و MgSO4 %۷/۷

 • تاثیر میکروسیلیس بر جلوگیری از واکنش قلیایی سنگدانه

ذرات بسیار کوچک  میکروسیلیس با قلیاهای موجود در خمیر سیمان واکنش داده و سیلیکات‌های قلیایی را تشکیل می‌دهند. این شرایط موجب کاهش قلیاهای موجود در محلول حفرهای شده و از تهاجم به سنگدانه‌های سیلیسی واکنش پذیر جلوگیری می‌نماید.

مخلوطهای حاوی  میکروسیلیس همچنین نفوذپذیری کمتری داشته و از نفوذ آب لازم برای واکنش قلیایی سنگدانه در صورت استفاده از  میکروسیلیس انتظار می‌رود. مقدار میکروسیلیس لازم برای جلوگیری از واکنش قلیایی سنگدانه معمولا کمتر از مقدار لازم دیگر مواد پوزولانی است که این امر ناشی از واکنش پذیری بالای  میکروسیلیس می‌باشد.

کاهش خاصیت قلیایی خمیر سیمان حاوی  میکروسیلیس که اساسا از هیدروکسیدهای سدیم و پتاسیم به وجود می‌آید، در شکل زیر نشان داده شده است.

یون هیدروکسیل (OH) همچنین با افزودن  میکروسیلیس کاهش می‌یابد. در بررسی دیگری غلظت OH که ۵٫۷٫ در محلول خمیر ساده پس از ۷۶ روز از هیدراسیون بوده است، با افزودن  میکروسیلیس به میزان ۵، ۱۰ و ۲۰٪ به ترتیب به مقادیر ۰٫۳، ۰٫۱۵ و ۰٫۰۷۵ کاهش یافته است.

وقتی  میکروسیلیس در خمیر سیمان استفاده میشود، غلظت Na و K پس از حدود ۴ روز به مقدار بیشینه رسیده و سپس با زمان کاهش می‌یابد. این پدیده به وضوح در شکل‌های زیر نشان داده شده است.

اثر ۵،۰، ۱۰ و ۱۵٪  میکروسیلیس بر غلظت یون‌ها در محلول حفره‌ای در ۶ ماه 
اثر ۵،۰، ۱۰ و ۱۵٪  میکروسیلیس بر غلظت یون‌ها در محلول حفره‌ای در ۶ ماه

"<yoastmark

در چندین کار پژوهشی، میکروسیلیس به منظور کاهش واکنشهای قلیایی سنگدانه مورداستفاده قرار گرفته است. تقریبا در تمامی آزمایشهای تسریع شده ASR، انبساط میله‌های ملات در صورت استفاده از  میکروسیلیس کاهش یافته است.

هرچه مقدار جایگزینی با  میکروسیلیس بیشتر بوده، انبساط کمتری مشاهده شده است. ذکر این نکته قابل توجه است که  میکروسیلیس باید کاملا در مخلوط پخش شود. در غیر این صورت حتی ممکن است مشکل ASR تشدید گردد. با این وجود، در آزمایش‌های بلندمدت، کاهش انبساط به‌اند ازه‌ای که در آزمایش‌های تسریع شده مشاهده گردیده، قابل توجه نبوده است.

می توان نتیجه گرفت که برای هر سنگدانه واکنش پذیر، درصدهای متفاوت  میکروسیلیس باید در زمان‌های طولانی‌تر برای کاهش احتمالی واکنش قلیایی سنگدانه، مورد آزمایش قرار گیرد.

اثر  میکروسیلیس بر جلوگیری از ASR را می‌توان به روشنی در شکل زیر مشاهده نمود. یکی از اولین استفاده‌های  دوده سیلیسی در کنترل واکنش قلیایی سیلیسی در ایسلند بوده است.

در اغلب بتنها هنگامی که سنگدانه‌های بالقوه واکنش پذیر استفاده می‌شدند، ۷٪  میکروسیلیس توصیه میشد. رمضانیانپور و همکاران اثر مقادیر مختلف  میکروسیلیس بر جلوگیری از واکنش قلیایی سنگدانه با چهار سنگدانه واکنش پذیر را بررسی نموده‌اند .

نتایج کار آنها در جدول زیر نشان داده شده است. افزودن ۵٪  میکروسیلیس به نظر می‌رسد که در کنترل واکنش قلیایی سنگدانه برخی سنگدانه‌های واکنش پذیر مؤثر بوده است.

انبساط میله‌های ملات و منشورهای بتن در ۱۴ روز و یک سال (رمضانیانپور و همکاران)
انبساط میله‌های ملات و منشورهای بتن در ۱۴ روز و یک سال (رمضانیانپور و همکاران)
اثر  میکروسیلیس بر کاهش واکنش قلیایی سیلیسی
اثر  میکروسیلیس بر کاهش واکنش قلیایی سیلیسی
 • تاثیر میکروسیلیس بر یخ زدن و آب شدن (ذوب و یخبندان) بتن

داده‌های منتشرشده درباره یخ زدن آب شدن ملات‌ها و بتن‌های حاوی  میکروسیلیس متناقض میباشد. در یک کار پژوهشی، منشورهای ملات حاوی تا ۲۵٪  دوده سیلیس با نسبت‌های مختلف آب به سیمان با و بدون افزودنی روان کننده و ماده حباب هوازا مورد بررسی قرار گرفتند.

پس از ۵۰ چرخه یخ زدن آب شدن، این نتیجه به دست آمد که استفاده از افزودنی‌های حباب هوازا و روان کننده به نظر نمی رسد که بهبود قابل توجهی را در مقاومت به سرمای ملات‌های حاوی دوده سیلیس موجب گردد.

برخی نویسندگان گزارش نموده‌اند که  میکروسیلیس مقاومت به یخبندان بتن‌های بدون حباب هوا را کاهش می‌دهد اما مقاومت بتن‌های حاوی حباب هوا را بهبود می‌بخشد. آنها نتیجه گرفتند که سیمان‌های با  میکروسیلیس مقاومت به یخبندان را کاهش نمی دهند به شرط آنکه بتن‌ها حاوی مقدار مناسبی از عامل حباب هوازا و مقاومت‌های مشابه باشند.

به نظر می‌رسد که ترکیب میکروسیلیس و افزودنی حباب هوازا گزینه مطلوبی باشد. میکروسیلیس نفوذپذیری را کاهش داده و پایداری بهتر هوا در بتن تازه با یک فاصله حباب‌های یکنواخت را موجب می‌گردد و به این ترتیب بهترین مقاومت به یخبندان را نتیجه می‌دهد.

مقاومت پوسته شدن در حضور نمک برای بتن حاوی  میکروسیلیس و حباب هوا در یک آزمایش بلندمدت مشابه مخلوط بتن معمولی بدون  میکروسیلیس بوده است.

توجه به این نکته مهم است که جایگزینی میکروسیلیس به جای سیمان پرتلند با درصدهای بالا (۲۰ تا ۳۰٪) ممکن است منجر به مقاومت به یخبندان پایین حتی در مخلوط‌های حاوی حباب هوا گردد. این امر ممکن است موجب تغییراتی در مساحت سطح مخصوص و تغییراتی در فاصله حفرات هوا در مخلوطهای بتن گردد.

تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت حرارتی بتن

میکروسیلیس در بتن باعث می‌شود که بتن در برابر حرارت مقاومت خوبی از خود نشان دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که بتن حاوی میکروسیلیس تا دمای ۲۰۰ درجه نه تنها کاهش مقاومت نداشته بلکه افزایش مقاومت هم دارد.

بتن‌های حاوی میکروسیلیس تا دمای ۱۰۰۰ درجه مقاومت بهتری نسبت به بتن‌های بدون پودر میکروسیلیکا از خود نشان میدهد. لذا استفاده از میکروسیلیس در سازه‌ای حساس مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها، راکتورهای انرژی اتمی و … امری اجتناب ناپذیر است.

 

منبع:
کتاب مواد جایگزین سیمان(پوزولان ها) خواص، دوام و توسعه پایدار (پروفسور علی اکبر رمضانیان پور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام در واتساپ
به کمک نیاز دارید؟
سلام
چطور میتونم کمکتون کنم؟